Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 oktober 2020

VCP Pensioennieuwsbrief: 'Nieuwe stappen voor herziening pensioenstelsel'

De Tweede Kamer is alweer enige tijd terug van reces. Dat betekent dat de komende maanden nieuwe stappen worden gezet voor de herziening van ons pensioenstelsel. In de nieuwe VCP-pensioennieuwsbrief wordt u bijgepraat over wat dat betekent en hoe de VCP dit proces ingaat.  Lees verder


30 september 2020

CMHF staat achter akkoord in sector Rijk

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden. Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten.   Lees verder


28 september 2020

Marc de Natris interim-voorzitter CMHF

Na het onverwachte vertrek van Rob Hunnego als voorzitter van de CMHF is het bestuur van de CMHF verheugd te kunnen melden dat Marc de Natris per 21 september jl. het interim-voorzitterschap van de CMHF zal vervullen. De Natris is geen onbekende voor de CMHF. Hij maakte , als voorzitter van de KVMO (Koninklijke Vereniging van Marineofficieren), jarenlang deel uit van het Centraal Bestuur. Sinds enkele maanden is de Natris met pensioen en is hij bereidt gevonden de CMHF tijdelijk als voorzitter te leiden.  Lees verder


15 september 2020

Investeer in werkgelegenheid, investeer in professionals, investeer in de toekomst

Ontwikkeling van werkgelegenheid gaat de komende jaren voor alles. Het kabinet doet er goed aan in crisistijd juist hierin te investeren, zodat consumenten geld kunnen uitgeven en de economie wordt aangejaagd. Ondanks alle maatregelen tot nu toe is een tweede coronagolf en daarmee ook een nieuwe economische dip niet denkbeeldig. Alles moet erop gericht zijn dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op de werkvloer moet er aandacht zijn voor de rol van de professional, zeker in vitale beroepen, en op het verminderen van de werkdruk. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de troonrede  Lees verder


2 september 2020

VCP: Koolmees ziet weinig in vaste rente bij overgang nieuw pensioenstelsel

2 september 2020 - Minister Koolmees voelt er weinig voor om bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel eind dit jaar de rente vast te leggen, zoals de VCP heeft voorgesteld. Dat zei hij vandaag tijdens een door PensioenPro georganiseerde livestream, waarin hij met deskundigen het gesprek aanging over het nieuwe pensioencontract.   Lees verder


28 augustus 2020

VCP: verlenging steunmaatregelen gericht op herstel economie en werkgelegenheid

28-08-2020 - Het is positief dat het kabinet de coronasteun langere tijd voortzet en meer investeert in scholing en werkgelegenheid. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de steun- en herstelmaatregelen die kabinet vandaag heeft gepresenteerd. “In de gesprekken met het kabinet hebben wij het belang van continuïteit en de behoefte aan scholing en begeleiding onderstreept”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Lees verder


19 augustus 2020

VCP: Corona crisis toont noodzaak tot meer omscholing

De nieuwe ramingen van het CPB tonen de noodzaak om mensen die geen werk meer hebben om te scholen. Dat zegt voorzitter Nic van Holstein in een reactie op de nieuwe groeiramingen van het CPB. Volgens Van Holstein is om- of bijscholing de manier om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden, in sectoren waar toekomst in zit. “Dit zorgt voor behoud van inkomen, en het houdt de economie zoveel mogelijk draaiende.” Het kabinet lanceerde eerder de regeling NL leert door, waarmee werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid hebben om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.  Lees verder


4 augustus 2020

Voorzitter CMHF legt per direct zijn taken neer

De voorzitter van de CMHF, Rob Hunnego, legt om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter en alle daar uit voortvloeiende werkzaamheden neer. De CMHF dankt Rob Hunnego voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren en wenst hem een gezonde toekomst toe.   Lees verder


27 juli 2020

Russische roulette met onze pensioenen! Waarom kan de CMHF nog steeds geen Ja of Nee zeggen!!

Afgelopen week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwe pensioenstelsel. De algemene tendens is dat de weg naar het voorgestelde nieuwe pensioencontract ingeslagen moet worden. Het gevecht om het verhogen van de rekenrente en daarmede het behoud van het oude systeem lijkt hiermede gepasseerd. Wij moeten ons gaan opmaken voor het invullen van het nieuwe pensioencontract en daardoor duidelijkheid krijgen over de grote open einden. De CMHF is via de VCP, de cao-tafels en de Pensioenkamer actief betrokken bij de verdere uitwerking van het nieuwe pensioencontract. Maar de (besturen van) Pensioenfondsen zijn nu eerst aan zet om de uitwerking per pensioenfonds inhoud te geven.  Lees verder


15 juli 2020

Pensioenakkoord - Koolmees verandert niets aan compensatieregeling

15 juli 2020 - Minister Koolmees blijft bij de compensatieregeling zoals die tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het Pensioenakkoord op papier is gezet. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van het akkoord liet hij weten het VCP-plan dat tijdens de onderhandelingen op tafel kwam te complex te vinden. De Kamer maakte het de minister niet moeilijk, maar wil wel op tal van punten wel meer helderheid over wat er is afgesproken.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: