Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 september 2017

Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten

Zoals u weet hebben VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In het akkoord staan loonafspraken, afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen.  Lees verder


4 september 2017

PAS en pensioenopbouw

Per 1 januari 2018 treedt er een verandering op in de mogelijkheden voor pensioenopbouw als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68.  Lees verder


4 september 2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen

Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan.   Lees verder


2 september 2017

Sociaal plan Verzelfstandiging sportcentrum en theater gemeente Papendrecht getekend

1 september 2017 - In goed overleg met de vakbonden vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg (GO) is er een sociaal plan opgesteld voor de medewerkers van de teams sport en theater. Op donderdag 31 augustus heeft de ondertekening hiervan plaats gevonden. Om te komen tot een verzelfstandigd sport- en theaterbedrijf was het noodzakelijk om goede afspraken te maken over en voor het personeel dat betrokken is bij deze reorganisatie. In het GO waren de vakbonden FNV, CNV, CMHF, de medewerkers en de gemeente vertegenwoordigd.   Lees verder


30 augustus 2017