Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 januari 2017

Vakcentrales: Extreem lage rente blijft herstel pensioenfondsen in de weg zitten

De nieuwste cijfers over onze pensioenfondsen laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat zeggen de Nederlandse vakbonden FNV en VCP in reactie op de eindejaarsrapportage van de Nederlandsche Bank (DNB). De cijfers laten opnieuw zien hoe gevoelig ons pensioensysteem is voor korte-termijnontwikkelingen op de financiële markten en vooral voor de extreem lage rente door de interventies van de Europese Centrale Bank. Dit geldt overigens niet alleen voor de dekkingsgraden maar ook voor de pensioenpremies die omhoog gaan door de lage rente.  Lees verder


27 januari 2017

ABP indexeert niet bij hoog rendement 2016

Het ABP heeft vandaag laten weten dat het in 2016 goed heeft geboerd met zijn vermogen. Doordat er over heel 2016 een netto vermogensrendement is behaald van 9,5%, is het vermogen op 1 januari 2017 gestegen naar 382 miljard euro en de dekkingsgraad naar 96,6%. Dat is een stijging van het vermogen van 351 miljard met 31 miljard euro in een jaar naar 382 miljard. 1% pensioenindexatie voor actieven en gepensioneerden (overeenkomend met de 1% loonstijging die de werkgever in het vooruitzicht stelt) per 1 januari 2017, is een bedrag van 3,82 miljard euro. Nog meer perspectief: op dit moment bedraagt de totale indexatieachterstand over de afgelopen jaren 11,9%, oftewel 45,45 miljard. Het wordt in het licht van deze cijfers steeds ongeloofwaardiger dat er niet (gedeeltelijk) wordt geïndexeerd en in het afgelopen jaar regelmatig werd gewaarschuwd voor kortingen. Maar waarom dan deze discrepantie? Dat komt ....  Lees verder


26 januari 2017

CAO-onderhandelingen Defensie vastgelopen

Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is op 19 januari tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen. De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben de voorbije maanden langdurig en veelvuldig met elkaar onderhandeld om voor het defensiepersoneel te komen tot een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord, in de volksmond ook wel CAO genoemd. Deze onderhandelingen volgden op een periode waarin beiden de mogelijkheden om tot een resultaat te komen gezamenlijk hebben verkend.  Lees verder


23 januari 2017

VCP: maak scholing en ontwikkeling volledig aftrekbaar

De kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers moeten volledig aftrekbaar worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit daarom voor een zogeheten duurzaam inzetbaarheidsbudget. Werknemers zouden deze faciliteit kunnen gebruiken voor scholing, verlof of loopbaanbegeleiding. ‘Op die manier zijn ze beter in staat om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Een ‘individuele rugzak’ in plaats van bestaande regelingen gaat Van Holstein veel te ver.   Lees verder


19 januari 2017

Bezuinig niet op scholing van werkenden!

Bezuinig niet op scholing van werkenden! Teken de petitie. Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV en KLM......   Lees verder


19 januari 2017

Vakbonden teleurgesteld over vertrek DG Belastingdienst

Nieuwsbericht Samenwerkende centrales voor overheidspersoneel in het GO Belastingdienst: In de afgelopen 14 maanden spraken wij over diverse onderwerpen met de Directeur-Generaal Hans Leijtens. In deze gesprekken waren we het zeker niet altijd met elkaar eens, maar van onze kant is nooit getwijfeld aan zijn integriteit, oprechte betrokkenheid en inzet voor de Belastingdienst. Hij trad problemen met een open blik tegemoet en probeerde deze op te lossen. Ook indien hij ze zelf niet veroorzaakt had. Wij denken dat hij de Belastingdienst beter had kunnen maken. Om deze reden zijn wij dan ook teleurgesteld over zijn vertrek....  Lees verder


3 januari 2017

ABP-pensioenen worden niet verlaagd in 2017

ABP constateert, op basis van een eerste raming van de dekkingsgraad, dat de pensioenen in 2017 niet verlaagd hoeven te worden. De dekkingsgraad van ABP bevond zich op 31 december 2016 ruim boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90%. Beide dekkingsgraden moeten nog exact worden vastgesteld. Dat vergt enkele weken. Omdat de marge ruim is, kan ABP nu aankondigen dat verlaging van pensioen in 2017 niet aan de orde zal zijn.   Lees verder


2 januari 2017

FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel: grote stappen gezet richting uitwerking principeakkoord

Vorige week is onderstaand bericht naar buiten gebracht door de bonden en de Brandweerkamer. Wij begrijpen dat het een teleurstelling is voor iedereen dat we in december nog geen duidelijkheid kunnen geven over de uitwerking van de hoofdlijnen van het principeakkoord. De onderhandelaars hebben alles op alles gezet om de uitwerking zo spoedig mogelijk gereed te hebben, maar de zaak is dermate complex en omvattend, dat dit niet meer lukt in 2016. Een kleine toelichting op de situatie. Het was een taak van de technische commissie om de uitwerking van de hoofdlijnen ter hand te nemen. Een belangrijk deel van het werk was om alle mogelijke overgangssituaties in beeld te brengen, zodat   Lees verder


1 januari 2017

De beste wensen voor 2017

Het bestuur en de medewerkers van de CMHF wensen u het allerbeste voor het komende jaar, waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.   Lees verder


23 december 2016

Uitspraak rechter laat ambtenaren in de kou staan

De CMHF en de andere vakbonden binnen de overheidssector gaan hun mogelijkheden bekijken om toch tot goede afspraken te komen over de consequenties van het aanpassen van de rechtspositie van ambtenaren. De rechter in Den Haag besliste deze ochtend in hoger beroep in het nadeel van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO). De overheidsvakbonden eisten een op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk over het wetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren aan te passen.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: