Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 maart 2019

Cao-gemeenten: akkoord nog niet in zicht

Afgelopen vrijdag was de vijfde ronde van het overleg over de cao gemeenten. Dit overleg was verzet van de 15de naar de 22ste maart, omdat de adviezen van de cao-werkgroepen nog niet gereed waren. CMHF, FNV en CNV en de VNG hebben vrijdag kleine stapjes gezet, maar een akkoord is nog niet inzicht. De verschillen op de onderwerpen loon, verlof en vitaliteit zijn nog te groot. De VNG kijkt nog steeds meer naar het kostenplaatje, dan naar de noodzaak om te investeren in de werknemers.   Lees verder


18 maart 2019

Pensioenactie Malieveld gestopt

De pensioenactie op het Malieveld is per direct afgebroken. In verband met de veiligheid, na het schietincident in Utrecht, is de pensioenactie in Den Haag van de veiligheidssectoren afgebroken. Volgens de voorzitters van de bonden is het nu belangrijk om de collega’s bij te staan en het werk te doen. De veiligheid van burgers en collega’s staat voorop. Omdat er sprake is van het hoogste dreigingsniveau heeft de organisatie van de pensioenactie in overleg met de korpsleiding en het ministerie besloten de actie af te breken. Vanmorgen zijn op het 24 Oktoberplein in Utrecht meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.   Lees verder


15 maart 2019

Pensioenactie: de planning op 18 maart

De CMHF doet op 18 maart mee aan de landelijke manifestatie voor een goed pensioen. Samen met de vakcentrales en onder andere de veiligheidssectoren is de CMHF maandag aanwezig op het Malieveld in Den Haag. Onze boodschap aan het kabinet: kom aan onze eisen tegemoet, anders heeft praten geen zin. Werknemers willen nu en in de toekomst een goed koopkrachtig pensioen. Onze oproep is: 'Een #GoedPensioen voor iedereen'. Voor een goed pensioen moet je nú wat doen.   Lees verder


15 maart 2019

Landelijke stakingsdag onderwijs

Vrijdag 15 maart was de landelijke stakingsdag in het onderwijs; van PO tot WO ging richting Den Haag. Het Malieveld was er klaar voor.   Lees verder


12 maart 2019

In memoriam Hans Couzy

Luitenant-generaal buiten dienst Hans Couzy is 10 maart jl. op 78-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Hij was van 1992 tot 1996 Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Hans Couzy was een markante persoonlijkheid: vriendelijk, scherp en schrander. Hans Couzy is vanaf 1975 als voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging in diverse besturen binnen de CMHF actief geweest. Hoe scherp de discussie ook verliep Couzy vergat nooit de inhoudelijke- en menselijke maat. Zijn kennis, ervaring en vriendelijke persoonlijkheid gaan wij node missen. De CMHF wenst zijn familie sterkte met het dragen van dit verlies.   Lees verder


8 maart 2019

Pensioenactie maandag 18 maart: Metro, trams en stadsbussen staken

In de ochtendspits van maandag 18 maart gaan metro, trams en stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 66 minuten staken. Ook in andere sectoren wordt het werk neergelegd. In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. De acties zijn onderdeel van een landelijke actiedag voor een goed pensioen. De bonden hadden die aangekondigd na het mislukken van het pensioenoverleg. Belangrijk twistpunt is de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De bonden eisen bevriezing op 66 jaar.   Lees verder


5 maart 2019

Ledenbijeenkomst over eerste loonbod VNG cao gemeenten

In de vierde ronde van de cao-onderhandelingen met de VNG is een eerste loonbod gedaan. Hiermee zijn de onderhandelingen voor een goede cao voor gemeenteambtenaren echt losgegaan. Vrijdag 22 februari kwam de werkgeverskoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de brug met een loonbod van 2,5% voor een cao van 15 maanden. Dit is omgerekend over 12 maanden een schamele 2%. Afgezet tegen de huidige inflatie, betekent dat ronduit koopkrachtverlies voor de gemeenteambtenaar. Voor CMHF is dit uiteraard volstrekt onvoldoende, ...   Lees verder


1 maart 2019

​Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020

Op donderdagavond 28 februari hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019-2020, looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.   Lees verder


15 februari 2019

Genormaliseerde cao Gemeenten een feit

Zowel vakbonden als VNG hebben van hun achterban groen licht gekregen om de genormaliseerde tekst van de cao te ondertekenen. In oktober heeft CMHF samen met de andere bonden FNV en CNV, afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de cao Gemeenten. Er ligt een tekst voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. Bonden zijn tevreden over ...   Lees verder


15 februari 2019

Het einde van een lang proces

In 2012 kregen drie marinevliegers op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een dwangsom toegekend omdat Defensie ondanks de wettelijke waarschuwing te laat was met het nemen van beslissingen op bezwaar. Deze omissie van Defensie had vier dwangsommen tot gevolg. Omdat in 2011 de Hoge Raad in een civiele zaak heeft vastgesteld dat een dwangsom tot het loon gerekend moest worden, heeft Defensie, met instemming van de Belastingdienst, loonbelasting ingehouden over deze dwangsommen. Hierover heeft de KVMO na overleg met deze vliegers voor elk twee procedures gestart....   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: