Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 maart 2017

Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweer uitgewerkt

Het principeakkoord op hoofdlijnen Reparatie FLO-overgangsrecht van 29 oktober jl. tussen Vakbonden en Brandweerkamer is uitgewerkt tot een volledig concept onderhandelaarsakkoord. De technische voorbereidingscommissie met vertegenwoordigers van beide partijen, die belast was met deze uitwerking, heeft haar werk afgerond....  Lees verder


2 maart 2017

​Pensioen van meer dan 100.000 deeltijdwerkers in gevaar

Voor meer dan honderdduizend deeltijdwerkers dreigt een lager pensioen als zij fiscaal minder kunnen opbouwen. Veel politieke partijen willen de grens waarbinnen fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd verlagen. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wijst dit resoluut van de hand. Volgens de VCP zal een verlaging grote groepen deeltijders hard treffen. De fiscale pensioenopbouw van deeltijdwerkers is afgeleid van wat zij als voltijder zouden verdienen. Zij associëren zichzelf niet met een hoger inkomen maar worden wel geraakt....  Lees verder


26 februari 2017

Brandweerpersoneel

Brandweerpersoneel Principeakkoord - Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel maart 2017 - klik hier. Bijlage bij het Principeakkoord - reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel - klik hier.Transitiescenarios FLO-ove... Lees verder


22 februari 2017

​Pensioenopbouw boven € 70.000,- loopt gevaar

In de publieke verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn vaak slechts vage plannen opgenomen over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Totdat deze programma’s vorige week werden doorgerekend door het CPB. Uit de CPB-rapportage bleek ineens dat het merendeel van de partijen voor verdere aftopping van de pensioenopbouw is....  Lees verder


21 februari 2017

Vernietigende conclusies enquête defensiepersoneel

​Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart. De enquête naar het vertrouwen van defensiepersoneel in de werkgever levert schokkende conclusies op die vernietigend zijn voor minister Hennis en de top van Defensie. Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen vertrouwen in de top. Liefst 84% van de ondervraagden vindt dat de minister er niet in is geslaagd dat vertrouwen te herstellen. Defensiemedewerkers hebben onder andere enorm veel last van materieel- en munitietekorten, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de veiligheid van de medewerkers is in het geding.  Lees verder


21 februari 2017

​Veel politieke partijen houden afschaffing scholingsaftrek overeind

De meeste politieke partijen lijken de afschaffing van de scholingsaftrek toch overeind te houden, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma´s door het Centraal Plan Bureau. Vorig jaar klonk bij vrijwel alle Kamerfracties nog verontwaardiging over de afschaffing. ´Wij roepen partijen op de scholingsaftrek voor iedereen te behouden´, zegt de voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, Nic van Holstein...  Lees verder


19 februari 2017

Oud-voorzitster VMHP Sanna Eichhorn plotseling overleden

Tot onze grote schrik ontvingen wij totaal onverwacht het trieste bericht dat Sanna Eichhorn, zo kort na haar afscheid als voorzitter van de VMHP, plotseling is overleden. Tijdens haar vakantie met haar man in Australië werd zij getroffen door een hartstilstand. Sanna is 54 jaar geworden. Ruim 10 jaar is zij voorzitter van de VMHP geweest.   Lees verder


14 februari 2017

A+O fonds Gemeenten zoekt innovatieve plannen voor 3-2-1-Co!

​Wat is 3-2-1-Co? 3-2-1-Co! is een actieve uitvraag naar innovatieve HR projecten of plannen bij gemeenten. Het A+O fonds Gemeenten roept gemeenten op om deze innovatieve ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling bij hen in te dienen voor 31 maart. Het innovatieve karakter, de impact op de sector en de uitvoerbaarheid van het idee staan centraal bij de beoordeling. Samen met Ynnovate en andere professionals van Kr8tlab en TNO verrijken zij tien ideeën tijdens de 3-2-1-Co-dag op woensdag 24 mei 2017. Die dag krijgen alle deelnemers intensieve begeleiding om hun idee om te zetten naar een concreet (subsidiabel) projectplan.  Lees verder


9 februari 2017

VCP komt met overzicht verkiezingsprogramma's

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s bekend. De VCP zal nog voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Deze keer licht de VCP in deze rubriek enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA: ‘Een verbonden samenleving’.  Lees verder


2 februari 2017

Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda Coalitie voor Veiligheid

Om Nederland veilig te houden, moet er op 7 punten onmiddellijk worden geïnvesteerd. Dat is de boodschap die tientallen collega's van onder meer defensie, politie en justitie op 31 januari gaven aan de lijsttrekkers in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door 12 bonden uit de veiligheidssector, waarvan er een aantal zijn aangesloten bij de VCP, die samen de Coalitie voor Veiligheid (CvV) vormen.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: