Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 juni 2020

Uitwerking Pensioenakkoord

Gezamenlijke uitwerking Pensioenakkoord afgerond Een jaar geleden, op 5 juni 2019, werd het pensioenakkoord afgesloten door sociale partners en het kabinet. Dit akkoord bevat belangrijke bepalingen over de AOW en zwaar werk en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. Het afgelopen jaar hebben partijen onder leiding van een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, gezamenlijk de uitwerking van het pensioenakkoord ter hand genomen. Daarbij waren de afgesproken doelen leidend. Kabinet en sociale partners hebben het pensioenakkoord samen uitgewerkt binnen de eerder vastgestelde doelen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel  Lees verder


12 juni 2020

Pensioenen: Achterban bepaalt of we kunnen instemmen en of uitwerking voldoende is

De VCP is verrast over de conclusie die de media trekken over een akkoord bij de pensioenonderhandelingen. De gesprekken zijn inderdaad afgerond, nu moet er weging plaatsvinden.   Lees verder


11 juni 2020

Geen bezuinigingsreflex op publieke sectoren na coronacrisis

‘Er mag geen automatische bezuinigingsreflex op de publieke sectoren ontstaan na de coronacrisis. De bijna 1 miljoen mensen uit deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van de crisis. Zij mogen niet, zoals vaak gebeurt bij bezuinigingen, straks weer de sluitpost worden van de begroting. Dat is niet acceptabel en ook niet verantwoord gezien de taken en uitdagingen waar de publieke sectoren voor staan. Investeren in de kwaliteit van de publieke sectoren en de medewerkers is noodzakelijk. Dat schrijven de vakbonden voor onderwijs, defensie, politie en ambtenaren werkzaam voor rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een brief aan de Tweede Kamerleden, ministers en werkgeversorganisaties in de publieke sector.  Lees verder


6 juni 2020

AOW, Corona en ABP; gevolgen als uw partner (meer) is gaan werken

Indien uw partner door de coronacrisis tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep, terwijl u AOW ontvangt, dan kunt u vanaf juni een verandering bemerken in uw inkomen als u voor uw jongere partner een partnertoeslag ontvangt. Indien u zelf een ABP pensioen ontvangt gaan er mogelijk nog meer inkomensdelen bewegen.   Lees verder


5 juni 2020

Gesprekken nieuw bezoldigingsstelsel Defensie vastgelopen

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel - loongebouw en toelagen –zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken van de Coronacrisis maakte dat al snel onmogelijk. De centrales van overheidspersoneel (SCO) en defensie hebben de afgelopen weken gezocht naar mogelijkheden om op 1 juli nog zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. Ook dat is echter helaas mislukt.  Lees verder


25 mei 2020

Eerste advies Denktank Coronacrisis: contouren intelligent herstelbeleid

De Denktank komt hiermede tegemoet aan het verzoek van minister De Jonge (VWS) om een adviesrol over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis te vervullen. De Denktank formuleert acht uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten. Zij zijn richtinggevend voor de tien thema’s van de herstelagenda die volgens de Denktank aangepakt moeten worden om het herstel op een evenwichtige wijze mogelijk te maken. Aan de Denktank werkt ook de VCP (Gerrit van de Kamp) mee.  Lees verder


13 mei 2020

Pensioennieuws: mogelijk meer tijd nodig voor integrale afweging

De VCP heeft er nooit een geheim van gemaakt hoe wij de onderhandelingen binnen de speciaal daarvoor opgerichte Stuurgroep zijn ingegaan: we sturen scherp op inhoud en proces. We hebben ook van meet af aan gezegd dat de tijdlijn die minister Koolmees vorig jaar uitstippelde in onze optiek ambitieus is. Nu de zomer nadert neemt de druk toe, maar we zijn er nog niet.  Lees verder


11 mei 2020

Rekenrente en dekkingsgraad

Het ABP-bestuur verlaagt de komende jaren in stappen de rekenrente waarmee de pensioenpremie wordt vastgesteld. De pensioenpremie is de prijs die betaald wordt voor de inkoop van de zogenoemde pensioenaanspraak. Bij de berekening van de hoogte van de te betalen pensioenpremie wordt rekening gehouden met een verwacht rendement over die premie in de toekomst.   Lees verder


26 april 2020

Koninklijke onderscheiding Aleid Ringelberg - bestuurslid CMHF

26-04-2019 - Bestuurslid van de CMHF Aleid Ringelberg, werd vrijdag 24 april door burgemeester Arie van Erk van de Gemeente Hillegom gebeld om haar persoonlijk het goede nieuws te brengen. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar grote verdiensten voor de CMHF, de VMHF-SWZ (een van de CMHF-verenigingen) en in de Stichting A+O fonds Rijk namens de CMHF.  Lees verder


23 april 2020

Onderhandelingsresultaat Regeling vervroegde uittreding (RVU) Politiesector

Door de politiebonden (waaronder de bij de CMHF aangesloten Equipe, voorheen VMHP) is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor de politiesector. Dit is de eerste regeling binnen de overheidssector, waarvan de positieve financiële gevolgen voor politiemensen zich kunnen uitstrekken tot december 2027. Dit onderhandelingsresultaat is zeker ook interessant voor de andere overheidssectoren.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: