Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 december 2018

Begroting SZW: de belangrijkste voorstellen van de VCP

In de week van 3 december behandelde de Tweede Kamer de begroting van SZW. In de aanloop naar het debat heeft de VCP een brief naar de Kamer gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse onderwerpen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten. De nu gepresenteerde uitwerking van het regeerakkoord laat zien dat middeninkomens weinig tot geen lastenverlichting krijgen. Er zijn zelfs in 2019 nog lastenverzwaringen. Jaar op jaar moeten we helaas constateren dat middeninkomens in de mangel raken; de nu voorgestelde lastenverlichting lijkt ook niet aan hen besteed. Het kabinet verwacht een kleine koopkrachtstijging voor werkenden het komende jaar, helaas blijkt dit totaal afhankelijk van de verwachte loonontwikkeling en de verwachte inflatie.   Lees verder


4 december 2018

Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 – 1 juli 2020

Afgelopen donderdag 29 november 2018 hebben de vier centrales van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster(GOAAK) aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het principeakkoord van 4 oktober jl. De uitslag van de terugkoppeling van de ledenraadplegingen was reden om het principeakkoord open te breken om de looptijd van de cao en de looptijd van de salarisontwikkeling beter op elkaar te laten aansluiten. We hebben na intensief overleg afgesproken om de looptijd van de cao te verlengen met een half jaar: van 31 december 2019 naar 30 juni 2020. Ook de salarisontwikkeling is aangepast: het eerder afgesproken percentage per 1 januari 2020 van 2,5% is met 0,5% verhoogd naar 3%. Hierdoor worden looptijd en salarisontwikkeling meer ..   Lees verder


30 november 2018

Steef Danse (BOA ACP) Professional van het Jaar 2018

Steef Danse van de vakbond BOA ACP is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2018. Dat is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag. Steef Danse werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. In die functie moet hij ervoor zorgen dat de veiligheid in treinen en op stations gewaarborgd is. De jury roemt Danse voor zijn bevlogenheid en vakmanschap als boa en voor zijn rol als inspirator en belangenbehartiger van zijn beroepsgroep. Vorig jaar werd neuropsycholoog Marijtje Jongsma (VAWO) verkozen tot VCP Professional van het Jaar. Zij maakt nu deel uit van de jury.   Lees verder


30 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

De CMHF heeft, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Pas als de achterban is geconsulteerd en partijen zien dat er breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn. CMHF is blij dat het gelukt is om tot een goede 1 op 1 omzetting te komen en dat we tijdig tot een resultaat zijn gekomen. De rechten van medewerkers worden door de overgang per saldo niet slechter en we zien zelfs verbeteringen. We liggen als sector op schema voor de overgang naar de cao gemeenten!   Lees verder


29 november 2018

ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

'De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut om stil te staan bij onze zorgen en deze uit te spreken en te delen. Stuur ons een foto/selfie van dit moment aan en plaats deze daarnaast op twitter, facebook enz. Hoe meer, hoe beter.'  Lees verder


26 november 2018

CMHF geeft negatief advies op premie- en indexatienota ABP

​De CMHF, in het Verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met de premie- en indexatienota. Het ABP Bestuur stelt jaarlijks in de maand november, na advies van het Verantwoordingsorgaan, de premies voor de collectieve pensioenregelingen van ABP vast. Dit betreft de premie voor zowel de middelloonregeling als de regeling voor de militairen. Omdat het één nota betreft die het Verantwoordingsorgaan niet wilde splitsen, oordeelden wij unaniem dat we deze nota niet van een positief advies konden voorzien.  Lees verder


23 november 2018

Pensioen en Wnra in de schijnwerpers bij de CMHF!

Binnenkort organiseert de CMHF twee interessante bijeenkomsten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Op maandag 10 december a.s., voorafgaand aan de Ledenraad, zullen de heren Dijkgraaf en Van Meer een toelichting geven op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Verder wordt er op woensdagmiddag 12 december vanaf 14.00 uur een Pensioenmiddag georganiseerd.   Lees verder


21 november 2018

Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen

Dinsdagavond jl. is het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet vastgelopen. FNV, VCP en CNV zijn teleurgesteld dat er op dit moment niet verder wordt gepraat.  Lees verder


21 november 2018

VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt op de website van de VCP toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november. (klik hiervoor hieronder op lees verder) De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. “Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.   Lees verder


20 november 2018

Defensie zet personeel niet op 1

Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen. Daarmee verschuilt zij zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao afspraken te maken voor het defensiepersoneel.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: