Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 januari 2012

CAOP: Mbo-leraren steeds lager opgeleid

Leraren uit het mbo zijn steeds vaker lager opgeleid. Ze zijn steeds vaker afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid of de zorg. Dat blijkt uit een analyse van het CAOP, het kenniscentrum op het gebied van arbeidsmarkt en overheid.Ouder... Lees verder


12 januari 2012

VO FvOv: We zetten hard in op gezamenlijke actie, maar roepen nog niet op tot staking!

Na een handjeklap in de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie nu naar de Eerste Kamer. Een eerste actie van Laks is door de bonden verenigd in de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP... Lees verder


11 januari 2012

Overleg met Defensie opgeschort

Eind december 2011 hebben de verschillende Centrales, via een artikel in NRC Handelsblad, kennis gekregen van een voorstel van de Defensietop om de ambtenarenstatus van militairen af te schaffen.Dit is reden geweest voor een van de Central... Lees verder


14 december 2011

Sociaal Plan Delta NV

Sociaal Plan Delta NVDe vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, enVMHP-N, zijn het met de directie van Delta NV eens geworden over hetSociaal Plan Delta NV 2012-2013.De reden voor het Sociaal Plan is dat DELTA N.V. in 2012 en daar... Lees verder


18 oktober 2011

VHP2: aangekondigde reorganisatie Philips klap

De door Philips aangekondigde reorganisatie is een grote klap voor de werkgelegenheid bij Philips in Nederland.De VHP2 is door het aantal van 1400 werknemers geschrokken, vooral omdat wij voor een groot deel de groep vertegenwoordigen die ... Lees verder


10 oktober 2011

Leden keuren principeakkoord CBR goed

De leden van het Gilde hebben ingestemd met het principeakkoord over cao en pensioen. De instemming is verleend 'met de rug tegen de muur.' De leden hebben sterk het gevoel dat er nauwelijks sprake was van keuzevrijheid, gezien de slechte ... Lees verder


1 juni 2011

Onderhandelingsresultaat voor eerste cao Productie- en Leveringsbedrijven

Deze week hebben VMHP-N en de overige vakbonden met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over de eerste cao voor werknemers in de sector Productie- en Leveringsbedrijven. De bonden leggen het akkoordvoor aan de leden.De cao h... Lees verder


8 april 2011

Onderhandelingsresultaat voor eerste cao netwerkbedrijven

Deze weekhebben VMHP-N en de overige vakbonden met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over de eerste cao voor werknemers in de sector netwerkbedrijven. De bonden leggen het akkoord positief voor aan de leden.De cao heeft ee... Lees verder


21 maart 2011

Werkgelegenheid Schiphol daalt minder snel

De werkgelegenheid op Schiphol trekt weer aan. Het aantal banen daalde nog in de periode van oktober 2009 tot en met oktober 2010, maar de daling was veel minder groot dan in de voorgaande periode.De werkgelegenheid daalde over de verslagp... Lees verder


9 maart 2011

Geen indexatie van Philips pensioenen in 2011

Het College van Beheer van het Philips Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen in 2011 niet te verhogen (indexeren).Recente ontwikkelingen hebben een zodanige invloed gehad op de financile positie van het Fonds, dat indexatie in 2011... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: