Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 maart 2019

Pensioenactie maandag 18 maart: Metro, trams en stadsbussen staken

In de ochtendspits van maandag 18 maart gaan metro, trams en stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 66 minuten staken. Ook in andere sectoren wordt het werk neergelegd. In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. De acties zijn onderdeel van een landelijke actiedag voor een goed pensioen. De bonden hadden die aangekondigd na het mislukken van het pensioenoverleg. Belangrijk twistpunt is de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De bonden eisen bevriezing op 66 jaar.   Lees verder


5 maart 2019

Ledenbijeenkomst over eerste loonbod VNG cao gemeenten

In de vierde ronde van de cao-onderhandelingen met de VNG is een eerste loonbod gedaan. Hiermee zijn de onderhandelingen voor een goede cao voor gemeenteambtenaren echt losgegaan. Vrijdag 22 februari kwam de werkgeverskoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de brug met een loonbod van 2,5% voor een cao van 15 maanden. Dit is omgerekend over 12 maanden een schamele 2%. Afgezet tegen de huidige inflatie, betekent dat ronduit koopkrachtverlies voor de gemeenteambtenaar. Voor CMHF is dit uiteraard volstrekt onvoldoende, ...   Lees verder


1 maart 2019

​Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020

Op donderdagavond 28 februari hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019-2020, looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.   Lees verder


15 februari 2019

Genormaliseerde cao Gemeenten een feit

Zowel vakbonden als VNG hebben van hun achterban groen licht gekregen om de genormaliseerde tekst van de cao te ondertekenen. In oktober heeft CMHF samen met de andere bonden FNV en CNV, afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de cao Gemeenten. Er ligt een tekst voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. Bonden zijn tevreden over ...   Lees verder


15 februari 2019

Het einde van een lang proces

In 2012 kregen drie marinevliegers op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een dwangsom toegekend omdat Defensie ondanks de wettelijke waarschuwing te laat was met het nemen van beslissingen op bezwaar. Deze omissie van Defensie had vier dwangsommen tot gevolg. Omdat in 2011 de Hoge Raad in een civiele zaak heeft vastgesteld dat een dwangsom tot het loon gerekend moest worden, heeft Defensie, met instemming van de Belastingdienst, loonbelasting ingehouden over deze dwangsommen. Hierover heeft de KVMO na overleg met deze vliegers voor elk twee procedures gestart....   Lees verder


15 februari 2019

Het einde van een lang proces

In 2012 kregen drie marinevliegers op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een dwangsom toegekend omdat Defensie ondanks de wettelijke waarschuwing te laat was met het nemen van beslissingen op bezwaar. Deze omissie van Defensie had vier dwangsommen tot gevolg. Omdat in 2011 de Hoge Raad in een civiele zaak heeft vastgesteld dat een dwangsom tot het loon gerekend moest worden, heeft Defensie, met instemming van de Belastingdienst, loonbelasting ingehouden over deze dwangsommen. Hierover heeft de KVMO na overleg met deze vliegers voor elk twee procedures gestart....   Lees verder


14 februari 2019

Wantrouwen leidt tot onveiligheid bij Brandweer

In een nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden (CMHF, BVB, FNV Overheid en CNV Overheid) laten zij weten met spoed overleg te willen plegen met het bestuur van de Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) en de medezeggenschap om tot adequate oplossingen te komen voor de vertrouwensbreuk tussen het personeel en de leiding.  Lees verder


13 februari 2019

Pensioenacties bij het Binnenhof: doe mee!

VCP, FNV en CNV houden vrijdag 15 februari bij het Binnenhof een nieuwe protestactie tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad zullen de leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. De actievoerders staan tussen 09.15 – 10.30 uur aan beide ingangen van het Binnenhof (bij het Mauritshuis en aan de kant van het Buitenhof) en zullen daar de bewindslieden opvangen. De actie bij het Binnenhof maakt deel uit van de pensioencampagne van de vakbonden met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag voor een goed pensioen op maandag 18 maart.   Lees verder


8 februari 2019

Reactie vakcentrales op brief kabinet

Het kabinet heeft een 13-pagina’s lange brief gestuurd aan de vakcentrales, maar de kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP ondeugdelijk en onwerkbaar. De verbeterde premieregeling voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is een lege huls en een contract dat veel slechter presteert dan het huidige contract.   Lees verder


8 februari 2019

​Kabinetsbrief pensioenen gaat volledig voorbij aan zorgen werkenden en gepensioneerden

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister stuurde een brief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. "Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet aan de slag om noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te bewerkstelligen." De kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP echter ondeugdelijk en onwerkbaar.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: