Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 april 2012

Dankzij u: 94% staat achter eisen voor cao Gemeenten

Maar liefst 94% van 14.000 gemeenteambtenaren ondersteunt nog steeds de cao-eisen van de bonden: werkzekerheid, kwaliteit van werk en koopkrachtbehoud. Dat is de duidelijke uitslag van het referendum waarin u de afgelopen 2 weken uw mening... Lees verder


18 april 2012

VMHP: Bonden en minister blijven in gesprek

Op dinsdagavond 17 april hebben de voorzitters van de NPB, ACP, VMHP en ANPV opnieuw informeel met topambtenaren van minister Opstelten gesproken over mogelijkheden om de vastgelopen cao-onderhandelingen met succes vlot te trekken. Anders ... Lees verder


17 april 2012

Voorstel deeltijd hoger onderwijs is ondoordacht

Staatssecretaris Zijlstra geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2012 aan dat het aanbod van de deeltijdstudies in het hoger onderwijs afneemt, net als het aantal deeltijd studenten. Ook de FvOv maakt zich hierover zorgen. We... Lees verder


16 april 2012

Gesprekken politie-cao leveren nog geen resultaat op

Minister Opstelten (VenJ) en de onderhandelaars van de 4 landelijke politiebonden hebben donderdag 12 april opnieuw informeel met elkaar gesproken over het cao-conflict dat eind februari is ontstaan. Ook dit tweede orinterende gesprek heef... Lees verder


16 april 2012

Bijeenkomsten over eindresultaat met positief advies

Zoals eerder gemeld is voor de cao Waterschappen een eindresultaat bereikt dat de CMHF met een positief advies voorlegt aan de leden. Binnenkort ontvangt u een oproep om hierover te stemmen. Voor die tijd organiseren de bonden regionale bi... Lees verder


12 april 2012

Brief politievakbonden aan minister Opstelten over cao-overleg

Er circuleren diverse verhalen over de inzet van de politiebonden om tot een nieuwe cao Politie te komen. Hierbij worden sommige zaken niet goed voor het voetlicht gebracht. De voorzitters van de bonden hebben nu een brief gestuurd aan min... Lees verder


10 april 2012

MD-schouw niet geldig

De VMHP heeft samen met de ACP en NPB in het CGOP over de MD schouw een succes behaald. De bonden claimden overleg over het nieuwe MD beleid dat door het bureau LMD is ontwikkeld. In het vorige overleg dreigde dit onderwerp uit te monden i... Lees verder


5 april 2012

Nationale Politie pas na zomer van start

De Nationale Politie zal niet op 1 juli van start gaan. De wet zou wel vlak voor de zomer door de Eerste Kamer goedgekeurd kunnen worden, maar vervolgens zijn nog een paar maanden voorbereiding nodig.Voorlichter Job van de Sande van het mi... Lees verder


5 april 2012

Overleg sociaal beleid Rijk

De centrales hebben vandaagoverlegd met het ministerie van BZK over een goed sociaal beleid. Centraal staat de vraag hoe ambtenaren op een goede manier van werk naar werk begeleid kunnen worden. Uitgangspunt is een sluitende aanpak. Dit ho... Lees verder


5 april 2012

Minister spreekt zichzelf tegen over vakantiedagen voortgezet onderwijs

Minister van Bijsterveldt is in haar antwoord aan de Eerste Kamer onduidelijk over haar rol in de discussie over vakantiedagen voor docenten en roostervrije dagen voor leerlingen. Dat constateert FvOv samen met de andere onderwijsbonden in... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: