Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

16 april 2012

Bijeenkomsten over eindresultaat met positief advies

Zoals eerder gemeld is voor de cao Waterschappen een eindresultaat bereikt dat de CMHF met een positief advies voorlegt aan de leden. Binnenkort ontvangt u een oproep om hierover te stemmen. Voor die tijd organiseren de bonden regionale bi... Lees verder


12 april 2012

Brief politievakbonden aan minister Opstelten over cao-overleg

Er circuleren diverse verhalen over de inzet van de politiebonden om tot een nieuwe cao Politie te komen. Hierbij worden sommige zaken niet goed voor het voetlicht gebracht. De voorzitters van de bonden hebben nu een brief gestuurd aan min... Lees verder


10 april 2012

MD-schouw niet geldig

De VMHP heeft samen met de ACP en NPB in het CGOP over de MD schouw een succes behaald. De bonden claimden overleg over het nieuwe MD beleid dat door het bureau LMD is ontwikkeld. In het vorige overleg dreigde dit onderwerp uit te monden i... Lees verder


5 april 2012

Nationale Politie pas na zomer van start

De Nationale Politie zal niet op 1 juli van start gaan. De wet zou wel vlak voor de zomer door de Eerste Kamer goedgekeurd kunnen worden, maar vervolgens zijn nog een paar maanden voorbereiding nodig.Voorlichter Job van de Sande van het mi... Lees verder


5 april 2012

Overleg sociaal beleid Rijk

De centrales hebben vandaagoverlegd met het ministerie van BZK over een goed sociaal beleid. Centraal staat de vraag hoe ambtenaren op een goede manier van werk naar werk begeleid kunnen worden. Uitgangspunt is een sluitende aanpak. Dit ho... Lees verder


5 april 2012

Minister spreekt zichzelf tegen over vakantiedagen voortgezet onderwijs

Minister van Bijsterveldt is in haar antwoord aan de Eerste Kamer onduidelijk over haar rol in de discussie over vakantiedagen voor docenten en roostervrije dagen voor leerlingen. Dat constateert FvOv samen met de andere onderwijsbonden in... Lees verder


4 april 2012

Reactie VMHP op initiatief ACP

De VMHP is door ACP voorzitter Gerrit van der Kamp op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van zijn initiatief in vakbondsland om een nieuwe vakbeweging voor vrede en veiligheid op te richten voor sectoren als Defensie en Politie.De VMHP ... Lees verder


3 april 2012

Aantal mbo-opleidingen afgeslankt

Er komt op landelijk niveau sturing op het aanbod van mbo-opleidingen: kleine specialistische opleidingen worden beschermd en het aanbod van populaire opleidingen waar weinig werk in is, wordt beperkt via een licentiesysteem. Het kabinet n... Lees verder


3 april 2012

Referendum voor gemeenteambtenaren over cao

Gemeenteambtenaren kunnen via een referendum hun stem uitbrengen over de eisen voor een nieuwe cao Gemeenten. Het referendum is een initiatief van de CMHF,Abvakabo FN en CNV Publieke Zaak. Zowel leden als niet-leden kunnen zich uitspreken ... Lees verder


2 april 2012

Visie Roel Bekker op ontwikkelingen arbeidsverhoudingen overheid

Prof. mr. Roel Bekker, is Programma-SG Vernieuwing Rijksdienst en bijzonder hoogleraar aan de Stichting Bijzondere Leerstoel Arbeidsverhoudingen bij de Overheid (Albeda Leerstoel)' aan de Universiteit Leiden.De Albeda Leerstoel heeft ten d... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: