Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 februari 2018

​Vakbonden breken cao-onderhandelingen Rijk af

Vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af. Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een goed loonbod van de minister blijft uit. De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie .....  Lees verder


20 februari 2018

CMHF-kandidaten verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan: wij staan voor eerlijke informatie

In april 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe leden namens de deelnemers- en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. De deelnemers- en pensioengerechtigde leden van het verantwoordingsorgaan worden iedere vier jaar opnieuw gekozen. Van 3 tot en met 30 april 2018 zijn er daarom verkiezingen. Rob Hunnego, voorzitter CMHF: ‘Met grote trots presenteer ik onze kandidaten voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Ze zijn deskundig, weten hoe ze de belangen van ABP-deelnemers moeten behartigen en vinden een goed pensioen voor iedereen belangrijker dan een politieke inkleuring of levensbeschouwelijke visie.   Lees verder


19 februari 2018

​CMHF: RVU-boete liever vandaag dan morgen van tafel

De CMHF is teleurgesteld dat ook dit kabinet de RVU-boete (Regeling Vervroegde Uittreding-boete) overeind houdt. In plaats van de RVU-boete zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken. Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede. De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen. Vooral sectoren met een vervroegde uittredingsregeling voor mensen met een substantieel bezwarende functie zijn daarvan de dupe. Bij de overheid gaat het daarbij onder meer om functies bij defensie, politie en de luchtverkeersleiding.   Lees verder


15 februari 2018

CMHF ontdekt vangnet in ABP-regeling voor afschaffen ANW-compensatie

De CMHF heeft een vangnet ontdekt voor afschaffing van de ANW-compensatie bij pensioenfonds ABP. Volgens de bond kunnen daar mogelijk honderdduizenden mensen gebruik van maken. De CMHF adviseert iedereen die dit betreft te kijken of het afsluiten van een nabestaandenverzekering om de afschaffing van de ANW-compensatie op te vangen wel nodig is. Daarnaast raadt de CMHF aan om door ABP een individuele berekening te laten maken  Lees verder


13 februari 2018

​Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie (aangepaste versie)

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. In de verschillende sectoren is men een oplossing aan het zoeken voor de actieve deelnemers maar onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling.  Lees verder


2 februari 2018

CMHF staat achter pleidooi Coalitie voor de Veiligheid: geen tolerantie voor 'aso-gedrag'

De CMHF heeft in een reactie aan de fractievoorzitters laten weten dat zij zich als vertegenwoordiger van allen werkzaam in overheid en onderwijs aansluit bij het pleidooi van de Coalitie voor Veiligheid om geen “aso-gedrag” te tolereren jegens degenen die zich inzetten voor de publieke taak, als ambtenaar, als voormalig ambtenaar of anderszins als hulpverlener.   Lees verder


25 januari 2018

​Ver verwijderd van akkoord over loonsverhoging in cao Rijk

Na de tussen-cao Rijk van december vorig jaar, zijn de vakbonden gelijk doorgegaan met de cao-onderhandelingen voor 2018. De boodschap van de leden was helder: ‘we verwachten een cao met een stevige loonsverhoging’. Na de eerste onderhandelingsrondes moeten we concluderen dat we nog ver verwijderd zijn van een akkoord. Rutte en de andere ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook bij het Rijk gelden.  Lees verder


25 januari 2018

​ANW-compensatieregeling blijft gelden tot 1 mei 2018

Sociale partners in de Pensioenkamer en het ABP-bestuur zijn overeengekomen om de bestaande ANW-compensatieregeling nog te laten voortbestaan tot 1 mei 2018. Eerder is gecommuniceerd dat de regeling werd voortgezet tot 1 februari 2018. Dat wordt dus nu 1 mei 2018. Omdat er pas laat in december 2017 vanuit het ABP op het individu gerichte informatie vrijkwam en veel deelnemers zich overvallen voelden door de afschaffing van de regeling, is nu besloten de regeling nog tot 1 mei 2018 te laten doorlopen. De andere reden voor uitstel is dat sociale partners meer tijd krijgen om een alternatieve (verzekerings-)oplossing op te zetten. Dat betekent dat de partners van ABP-deelnemers die overlijden vóór 1 mei 2018 nog de ANW-compensatie krijgen volgens de regeling die in 2017 gold. De uitzonderingsregeling .........  Lees verder


24 januari 2018

De macrostabiele discontovoet en uw pensioenindexatie

Het kamerlid Martin van Rooijen verdedigde woensdag 24 januari 2018, in de Tweede Kamer het 50Plus initiatief wetsvoorstel te komen tot een tijdelijke aanpassing van de rekenrente waarmee de toekomstige betalingsverplichtingen van pensioenfondsen moeten worden berekend  Lees verder


22 januari 2018

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat zeggen de vakcentrales VCP en FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het voorstel van 50Plus om tijdelijk te rekenen met een minimale langetermijnrente van 2 procent. Dat wetsvoorstel wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel van 50Plus moet ertoe leiden dat er eerder geïndexeerd wordt en dat pensioenkortingen worden voorkomen.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: