Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

16 juli 2018

​Organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij VCP

De organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De aansluitingsovereenkomst is vandaag op het VCP-kantoor in Den Haag ondertekend. Nysa streeft ernaar de sociaal-economische positie van de gastouder te versterken binnen de kinderopvangbranche. Brede achterban van professionals. VCP-voorzitter Nic van Holstein is verheugd over de komst van Nysa. De belangen van werknemers en zelfstandige professionals lopen veelal gelijk op. De organisatie van gastouders Nysa past daar naadloos in, met professionals die begaan zijn met hun vak en blijvend willen werken aan hun ontwikkeling.”  Lees verder


14 juli 2018

Defensie en bonden bereiken een principe-onderhandelingsresultaat

Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober. De komende weken worden gebruikt om, binnen de mogelijkheden van het reces, de afspraken verder uit te werken. Sociale partners verwachten het Defensiepersoneel uiterlijk 20 augustus ....  Lees verder


13 juli 2018

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 vandaag ondertekend

Nadat er op 25 juni een onderhandelaarsakkoord werd bereikt, heeft er bij de bonden een ledenraadpleging plaatsgevonden. Deze ledenraadpleging heeft een positief resultaat opgeleverd. Daarom is vandaag ......  Lees verder


5 juli 2018

Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO

​5 juli 2018 - Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO!  Lees verder


2 juli 2018

VAWO: 98% stemt vóór nieuwe cao Nederlandse Universiteiten

​29 juni 2018 – Er is een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU). Bij de VAWO stemde 98% vóór de nieuwe cao. Dat betekent onder meer dat universiteitsmedewerkers er de komende twee jaar 4,6% op vooruit gaan. Er zijn afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten komen en er wordt gewerkt aan mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact voor mensen die maximaal vijf jaar van hun AOW-leeftijd afzitten. VAWO-directeur Pechler is blij .....  Lees verder


28 juni 2018

​Resultaat bereikt voor cao Waterschappen

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie jaar stijgen de salarissen met 7,5%. Ook wordt eenmalig 500 euro uitbetaald. De onderhandelingen hebben lang geduurd. Waterschappen en vakbonden hebben in constructief overleg dit cao-resultaat bereikt. Met dit resultaat wordt geinvesteeerd in mensen en werk. De nieuwe afspraken .....  Lees verder


27 juni 2018

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk

Het volledige onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020) is beschikbaar.  Lees verder


25 juni 2018

​Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao Rijk

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.  Lees verder


20 juni 2018

Jaarverslag VCP

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in 2017 een sterke groei doorgemaakt: een veelbetekenende opmars in een veranderende omgeving. De groei van de VCP laat zien dat de professional van vandaag ertoe doet en zijn stem wil laten horen: in het sociaal overleg, in politiek Den Haag en op al die andere plekken waar de VCP deelneemt aan het maatschappelijk debat. Het publieke VCP Jaarverslag 2017 biedt een boeiende inkijk in hoe de VCP opkomt voor de professional en het verschil maakt.   Lees verder


14 juni 2018

​Gemeente krijgen te maken met krappe arbeidsmarkt

Personeelsmonitor gemeenten 2017 nu beschikbaar! De toename van de gemeentelijke bezetting houdt aan, het percentage vrouwelijke leidinggevenden groeit, uitgaven aan externe inhuur zijn toegenomen en het aantal openstaande vacatures neemt toe. Een aantal opvallende uitkomsten uit de Personeelsmonitor Gemeente 2017. De belangrijkste conclusie? Ook gemeenten ontspringen de dans niet wanneer het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt. Op 31 december 2017 waren er 160.180 personen in dienst bij 388 gemeenten. Evenals voorgaande jaren betekent dat er ook in 2017 weer sprake is van een groei in de gemeentelijke bezetting. Liefst 60 procent van de gemeenten geeft aan dat de bezetting in 2017 is toegenomen. Als belangrijkste reden wordt het ontstaan van nieuwe taken en rollen genoemd. Een grote meerderheid van gemeenten verwacht dat de stijging in 2018 doorzet......  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: