Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 april 2019

'VCP werkt aan alternatief pensioenvoorstel’

27-04-2019 - De Telegraaf heeft vanmorgen gemeld dat VCP aan een alternatief pensioenvoorstel werkt. De VCP kan bevestigen dat de VCP haar verantwoordelijkheid neemt in het pensioendebat door na te denken over concrete alternatieven. „Het denken staat niet stil", reageert VCP-voorzitter Nic van Holstein. „Maar het is te vroeg om er inhoudelijk iets over te zeggen. We zijn altijd bezig om oplossingen te bedenken, maar zoiets willen we eerst met onze partners bespreken."  Lees verder


26 april 2019

Koninklijke onderscheiding voor Piet Helmholt

26-04-2019 - De secretaris van de CMHF, Piet Helmholt, heeft vanmorgen in Zuidhorn uit handen van de loco-burgemeester van de gemeente Westerkwartier de versierselen behorende bij de benoeming Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen.   Lees verder


25 april 2019

Gemeenteambtenaren mogelijk in actie voor nieuwe cao

25-04-2019 - Ultimatum voor Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vandaag hebben vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF een ultimatum gesteld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding zijn de vastgelopen onderhandelingen over een cao voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren. Als de VNG niet voor woensdag 1 mei 10.00 uur reageert, dan sluiten de bonden acties niet uit. Na zes onderhandelingsrondes was het voor de bonden duidelijk dat door de houding van de VNG een oplossing verder weg bleek dan ooit. De VNG heeft tot woensdag 1 mei 10.00 uur de tijd om in te gaan op de eisen van het ultimatum. Doet zij dit niet, dan worden acties niet uitgesloten....   Lees verder


24 april 2019

Staatssecretaris geeft geen openheid over eigen inzet. Bonden zeggen vertrouwen op

Tijdens het SOD (Sector Overleg Defensie) van 23 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten. De staatssecretaris wilde aan beide verzoeken niet tegemoet komen. De bonden zagen daarop geen andere mogelijkheid meer dan de staatssecretaris te melden dat zij geen vertrouwen meer hebben.  Lees verder


18 april 2019

​VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “De film laat in heldere taal zien waardoor het overleg strandde en waarom ja zeggen in november geen optie was. Er liggen nog grote knelpunten om tot een goed, toekomstbestendig pensioenstelsel te komen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De film behandelt voor de VCP belangrijke onderdelen van de pensioenonderhandelingen, zoals pensioenopbouw, rekenrente en doorsneepremie.   Lees verder


17 april 2019

Inzet Defensie stelt teleur....

Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Dinsdag 16 april jl. hebben de bonden echter teleurgesteld moeten vaststellen dat op de vier grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) nauwelijks bewogen is ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020. De inzet en ruimte die de minister biedt is daarmee volstrekt onvoldoende en komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.  Lees verder


17 april 2019

Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.  Lees verder


15 april 2019

ABP vordert te veel betaalde aanvulling op de AOW-partnertoeslag terug

In december vorig jaar berichtte minister Koolmees het Parlement over de stand van de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. In deze rapportage werd melding gemaakt van een incident betreffende een foutieve gegevensuitwisseling tussen enerzijds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en anderzijds het APG. De SVB levert gegevens over AOW-gerechtigden aan het pensioenfonds ABP, via de uitvoerder van ABP, APG. Op basis van die gegevens draagt APG onder andere zorg voor de uitbetaling van de zogenaamde AOW-partnertoeslag. Door de foutieve gegevensuitwisseling kon het gebeuren dat een aantal deelnemers een te hoge aanvulling op de AOW uitbetaald kreeg....  Lees verder


15 april 2019

Cao-overleg tussen vakbonden en gemeenten geklapt

​De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en hebben de onderhandelingen afgebroken.Na lang onderhandelen is het overleg voor een nieuwe cao voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren vastgelopen. In een laatste poging, die liep tot middernacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april, hebben de vakbonden CMHF, FNV Overheid en CNV Overheid geprobeerd een akkoord te bereiken met de werkgeversdelegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)....  Lees verder


4 april 2019

Cao Provincies definitief

Cao-partijen stemmen in met onderhandelaarsakkoord. Nadat eind februari een onderhandelaarsakkoord was bereikt, hebben IPO en de vakbonden de afgelopen maand een achterbanraadpleging gehouden. Aan werkgeverszijde hebben alle werkgevers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Bij de vakbonden CMHF, FNV Overheid, CNV Overheid en AVV heeft de overgrote meerderheid van de leden (of de deelnemers aan het cao panel bij AVV) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De cao provincies is hiermee definitief en de komende periode worden hier de handtekeningen onder gezet.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: