Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 september 2018

Uitnodiging 'De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - wat zijn de gevolgen'

Op maandag 8 oktober a.s. vindt bij de CMHF een bijeenkomst plaats over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).   Lees verder


5 september 2018

Wim Moens, oud CMHF- bestuurder, overleden

De CMHF ontving het trieste bericht dat maandag 3 september jl. oud CMHF- bestuurslid Wim Moens op 86-jarige leeftijd is overleden. Het centraal bestuur wenst familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.   Lees verder


31 augustus 2018

VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Voor het slagen van de pensioenonderhandelingen is veel meer nodig dan alleen het terugdraaien van het verhogen van de AOW-leeftijd. Het is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over de aanvullende pensioenen. Er kan en mag hier geen sprake zijn van een uitruil die ten koste gaat van het aanvullend pensioen van heel veel mensen.   Lees verder


30 augustus 2018

CAO Provincies: CAO Update

Met deze cao-update willen de cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) bij de cao provincies, jullie informeren over de recente ontwikkelingen. In deze cao update: de uitkomst van de enquête in mei 2018 en informatie over de ontwikkeling van het nieuwe functiegebouw. Dit is één van de afspraken uit de cao 2017-2018.   Lees verder


20 augustus 2018

CMHF Sector Defensie legt Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden neutraal voor aan leden

20-08-2018 - Van eindloon naar middelloonpensioen. De officier heeft voor het middelloonstelsel een ongunstige loonopbouw. Daarom is in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 overeengekomen dat het middelloonstelsel gelijktijdig met een aangepast loongebouw zou worden ingevoerd. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 juli jl. te realiseren. Dit mede vanwege het feit dat er in het AV-akkoord was afgesproken dat op deze datum duidelijkheid zou zijn over een nieuw pensioenstelsel voor militairen en omdat Defensie veel te laat met de onderhandelingen is begonnen. Dit ondanks de afspraak met de minister dat we in oktober vorig jaar meteen een doorstart zouden maken met het pensioendossier. Het gevolg is dat de officier die een loopbaan volgt zijn pensioenaanspraken, soms aanzienlijk, ziet verminderen. De CMHF heeft tijdens de onderhandelingen aangegeven dat het startsalaris van officieren een belangrijke reden is waarom .......  Lees verder


14 augustus 2018

​VCP vindt gehoor in Kamer rond zorgen ondernemingsraden

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat onderzoeken hoe het komt dat steeds minder bedrijven een ondernemingsraad hebben. De commissie ontvangt dat verzoek van minister Koolmees (SZW), naar aanleiding van Kamervragen. De CBM houdt zich voor de SER bezig met het bevorderen van naleving van de medezeggenschap, zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer vindt het een goede zaak dat de CBM gaat onderzoeken waar de daling precies vandaan komt en wat eraan gedaan kan worden.....  Lees verder


2 augustus 2018

Actie: Politie stopt met innen geldboetes

1 augustus 2018, De politiebonden roepen collega’s op om vanaf donderdag 2 augustus geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen. De actie komt bovenop het niet meer schrijven van bekeuringen. De bonden houden daarmee nog even vast aan publieksvriendelijke acties, die wel de schatkist maximaal raken. “Onze acties gaan nadrukkelijk om meer dan een goede cao”, vertelt een woordvoerder. “Politiemensen willen de burger kunnen beschermen tegen misdrijven en overtredingen, maar dat wordt in de huidige organisatie steeds moeilijker. De nationale politie zit vol vormfouten, het personeelsbeleid werkt niet en de werkdruk is heel hoog. Het kán zo niet langer verder.”   Lees verder


2 augustus 2018

Cao Waterschappen ondertekend

​De ledenraadpleging voor de nieuwe cao Waterschappen is inmiddels al enige tijd geleden afgesloten. Een grote meerderheid heeft ja gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord. Dat betekent dat de cao door de leden wordt ondersteund. Inmiddels is de cao dan ook door de vakbonden ondertekend.   Lees verder


19 juli 2018

​Reactie CMHF/Sector Lagere Overheden op persberichten rondom bedreigingen aan het adres van de commandant brandweer Amsterdam-Amstelland

Uit de pers hebben wij vernomen dat de commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland enkele maanden geleden aangifte heeft gedaan van bedreiging tegen zijn persoon. De pers geeft ook aan dat deze bedreigingen afkomstig zouden kunnen zijn van (oud-)medewerkers. Laten wij vooropstellen dat bedreigingen in welke vorm dan ook ten alle tijde door ons worden afgekeurd en verafschuwd.  Lees verder


18 juli 2018

CMHF inzake berichtgeving commandant brandweer Amsterdam

​De CMHF heeft kennisgenomen van de berichtgeving dat de commandant van de brandweer in Amsterdam aangifte heeft moeten doen van bedreiging door vermoedelijk (oud) brandweerpersoneel en ten gevolge daarvan zelfs beveiligd moet worden  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: