Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 juli 2018

​Reactie CMHF/Sector Lagere Overheden op persberichten rondom bedreigingen aan het adres van de commandant brandweer Amsterdam-Amstelland

Uit de pers hebben wij vernomen dat de commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland enkele maanden geleden aangifte heeft gedaan van bedreiging tegen zijn persoon.

De pers geeft ook aan dat deze bedreigingen afkomstig zouden kunnen zijn van (oud-)medewerkers.

Laten wij vooropstellen dat bedreigingen in welke vorm dan ook ten alle tijde door ons worden afgekeurd en verafschuwd.

Natuurlijk is het bekend dat er meningsverschillen zijn tussen de commandant en leden van het korps.

Ook wij als vakorganisatie hebben ons geschoffeerd gevoeld toen de commandant de ondernemingsraad betitelde als maffia.

Wij beogen immer door goed overleg en rekening houdend met wederzijdse standpunten tot goede oplossingen te komen. Acties zoals bovengenoemd horen daar ten principale niet bij.

Wij zijn en blijven van mening dat uitsluitend door constructief overleg tussen partijen uit de huidige impasse kan worden gekomen.

Daar waar nodig en mogelijk zullen wij als CMHF daar onze bijdrage aan leveren.

Namens de Sector Lagere Overheden van de CMHF en de FDO/MHA

Peter Leenders, voorzitter


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: