Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 april 2020

​Pensioen in tijden van corona

In deze uitzonderlijke tijden van corona-angst en beursdiepten leidt het onverkort toepassen van de bestaande toezichtsregels op pensioenfondsen (het FTK), tot ongewenste en onnodige schade aan pensioenen van actieven en gepensioneerden. Ongerustheid bij deelnemers over de financiële situatie van het ABP leeft al langer - er is al veel indexatieachterstand – maar in corona-tijden verdiept en verbreedt deze ongerustheid zich tot de vrees voor grote kortingen en de vrees voor gevolgen voor arbeidsmarkt en vraaguitval.

En dat is totaal niet nodig. Er is inderdaad een set van financiële reken- en toezichtregels nodig in een kapitaalgedekt pensioenstelsel, maar het huidige FTK is een monstrum op het punt van de verplicht voorgeschreven rekenrente. DNB rekent met die rekenrente het ABP steeds armer, terwijl het fonds in werkelijkheid door de behaalde rendementen steeds rijker wordt. In onderstaand staatje ziet u hoe door de jaren de vermogenspositie van het fonds aandikt, terwijl uw indexatie steeds verder uit beeld raakt. Het is van de gekke.

Bron: ABP jaarverslagen

Klik hier voor een grotere versie van het schema.

De werkelijkheid van de werkelijk door ABP behaalde rendementen levert een veel hogere dekkingsgraad op, waarbij zelfs voorzichtig geïndexeerd zou kunnen worden en waarbij van korting geen sprake zou zijn. De situatie is slechts zorgelijk door de kunstgreep van de overprudente rekenrente. De voorzitter van het ABP gaat voor de komende jaren uit van een voorzichtige 4% rendement en ook de commissie Dijsselbloem heeft het voor de komende 5 jaar over een te verwachten rendement van 4,5%. Nog steeds rendementen waarbij de dekkingsgraad ver uit de buurt van kortingen blijft.

Op dit moment in april 2020, ligt de rekenrente door de coronacrisis beneden de 0% en de actuele ABP-dekkingsgraad daardoor rond de 80%. Dat is een abnormale situatie waarvan nu niet duidelijk is hoe lang die gaat duren, maar bij zo'n abnormale situatie horen buitengewone maatregelen. De corona-crisis leidt op de arbeidsmarkt tot drastische maatregelen om te komen tot blijvende loondoorbetaling die worden ondersteund door tientallen miljarden aan nog te lenen geld. Het equivalent daarvan in de pensioenwereld zou moeten doorklinken als de belofte en de zekerheid dat er niet gekort gaat worden. Daarvoor hoeft in de pensioenwereld ook helemaal niet geleend te worden, het geld is al in kas! Het enige dat daarvoor moet gebeuren is over te stappen op een realistischer rekenrente. En dat kan op een bestendige manier, blijkens de publicaties van de voorzitter van het ABP en de voorzitter van de commissie Dijsselbloem.

Standpunt CMHF

Dus minister Koolmees, de CMHF roept u op in het belang van de gepensioneerden en actieven die vertrouwen willen hebben en houden in hun pensioenfonds, in het belang van een goed functionerende economie zonder verlies aan koopkracht en in het belang van een maatschappij zonder Malieveld strubbelingen, nog eens te kijken naar die rekenrente.

En om de nodige rust te behouden, vragen wij niet om een snelle noodmaatregel die u uitvaardigde rond de laatste jaarwisseling, maar wij willen bestendig beleid. Daar vragen onze leden en alle gepensioneerden om. Pensioenfondsen beleggen op de lange termijn. Daarbij past een rekenrente die prudent rekening houdt met beleggingsrendementen op lange termijn. Dat geeft maatschappelijke rust en die is ook belangrijk, zeker in deze Corona tijden.

Martin Weusthuis

---

Foto Mika Baumeister onUnsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: