Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 november 2017

​Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben de eerste stappen gezet naar een Cao Gemeenten. Partijen schrijven samen aan een moderne tekst die goed en eenvoudig leesbaar is.

Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO niet meer in de huidige vorm van toepassing zijn. Deze rechtspositieregeling moet daarom worden omgezet naar een cao. De VNG en de vakbonden, vertegenwoordigd in het LOGA, pakken dit unieke herschrijftraject samen op.

Omzetting

De rechten en plichten die zijn opgenomen in de CAR-UWO moeten worden aangepast aan de Wet op de cao, het Burgerlijk Wetboek en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. De tekst wordt professioneel herschreven in samenwerking met Vijverberg Juristen, die zowel expertise heeft op het gebied van ambtenarenrecht als het burgerlijk recht. Een toetsingscommissie bestaande uit leden van de VNG en de vakbonden toetst of de herschreven tekst goed en duidelijk geformuleerd is.

Uitgangspunt voor het omzetten van de CAR-UWO naar een cao is dat de rechten en plichten die werkgevers en medewerkers hebben niet wijzigen.

Modern, herkenbaar en begrijpelijk

Met het omzetten van de CAR-UWO naar een Cao Gemeenten wordt ook de tekst en de structuur gemoderniseerd. De nieuwe Cao Gemeenten moet modern, begrijpelijk en herkenbaar zijn.

Door eenvoudigere teksten zijn de rechten en plichten naar verwachting makkelijker te raadplegen voor werkgevers en medewerkers.

Kick-off en verder

Tijdens een eerste kick-off bijeenkomst is er een start gemaakt met Vijverberg Juristen, het LOGA en de toetsingscommissie. In deze bijeenkomst zijn onder andere de schrijfregels voor een nieuwe tekst opgesteld. Het gaat dan om bijvoorbeeld welke termen moeten worden gebruikt in de nieuwe cao en wat een logische opbouw is.

Werkgevers en medewerkers moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op de nieuwe Cao Gemeenten. De planning van het herschrijfproces is hierop ingericht; vóór 1 januari 2019 - een jaar voordat de cao gaat gelden - hopen partijen de CAR-UWO te hebben omgezet. Partijen zijn vol vertrouwen en energiek aan de slag om een moderne, herkenbare en begrijpelijke Cao Gemeenten te maken.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief