Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

14 juni 2018

​Gemeente krijgen te maken met krappe arbeidsmarkt

Personeelsmonitor gemeenten 2017 nu beschikbaar!

De toename van de gemeentelijke bezetting houdt aan, het percentage vrouwelijke leidinggevenden groeit, uitgaven aan externe inhuur zijn toegenomen en het aantal openstaande vacatures neemt toe. Een aantal opvallende uitkomsten uit de Personeelsmonitor Gemeente 2017. De belangrijkste conclusie? Ook gemeenten ontspringen de dans niet wanneer het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt.

Op 31 december 2017 waren er 160.180 personen in dienst bij 388 gemeenten. Evenals voorgaande jaren betekent dat er ook in 2017 weer sprake is van een groei in de gemeentelijke bezetting. Liefst 60 procent van de gemeenten geeft aan dat de bezetting in 2017 is toegenomen. Als belangrijkste reden wordt het ontstaan van nieuwe taken en rollen genoemd. Een grote meerderheid van gemeenten verwacht dat de stijging in 2018 doorzet.

Hoewel er sprake is van een stijging in de gemeentelijke bezetting zien we ook een duidelijke toename in het aantal openstaande en moeilijk vervulbare vacatures. Het aantal openstaande vacatures steeg van 3600 in 2016 naar 4200 in 2017 (peildatum 31 december). Het percentage van moeilijk vervulbare vacatures steeg daarbij naar bijna 11 procent (6,5 procent in 2016). Een duidelijk teken dat de arbeidsmarkt weer aantrekt, maar tegelijkertijd ook krapper wordt. Vooral voor ICT, ruimtelijke ordening, bouwkundige en financiële functies was de vraag hoger dan het aanbod.

En hoewel gemeenten actiever zijn om de instroom van jongeren te bevorderen ervaart 28 procent van de gemeenten belemmeringen bij het aannemen van jongeren. Bovendien stromen deze jongeren ook weer snel uit. Arbeidsmarktcommunicatie wordt dan ook steeds belangrijker voor gemeenten om tijdig (en voldoende) vakbekwame medewerkers binnen te halen.

Meer verdieping en tabellen vindt u in de volledige personeelsmonitor. Deze vindt u op personeelsmonitor2017.aeno.nl. Het is mogelijk de publicatie of het gebruikte beeldmateriaal aan te vragen bij A+O fonds Gemeenten.

Over A+O fonds Gemeenten

Gemeenten leggen een belangrijke basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers. Met de Personeelsmonitor Gemeenten biedt het A+O fonds al jaren inzicht in de belangrijkste HR kengetallen bij gemeenten. Bekijk alle projecten die het A+O fonds Gemeenten initieert op www.aeno.nl.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: