Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 juni 2017

​Cao provincies 2017-2018 een feit!

De achterban van de vier vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en de CMHF, en die van de werkgever, hebben in ruime meerderheid ingestemd met het cao onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat we een nieuwe cao hebben voor de sector provincies, met een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

De afgelopen weken hebben vakbonden en IPO gezamenlijk een rondje langs alle provincies en twee omgevingsdiensten (DCMR en NZKG) gemaakt om voorlichting te geven over het onderhandelaarsakkoord. Dit is de cao partijen prima bevallen. Opvallend was de grote opkomst bij deze bijeenkomsten (tot wel 110 deelnemers) en de betrokkenheid van de aanwezigen: er werden veel verduidelijkende vragen gesteld. De cao leeft. De vragen die zijn gesteld, zijn opgenomen in een lijst met vragen en antwoorden. Deze lijst is vastgesteld door de cao partijen (vakbonden en werkgever samen) en de meest actuele versie van deze lijst kunt u vinden in het cao dossier op de IPO website. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze via cao@ipo.nl worden gesteld aan de cao partijen.

De komende maanden gaan de cao partijen weer cocreatief aan de slag om de afspraken uit de cao verder uit te werken. Dit najaar informeren wij jullie over o.a. de tools die nu door het A&O fonds ontwikkeld gaan worden.

Voorzitter en leden van het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (werkgever en vakbonden) bedanken iedereen van harte die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van deze vernieuwende, beleidsrijke cao. Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de provincies voor hun grote betrokkenheid en feedback bij de voorlichtingsbijeenkomsten en bij het stemmen.


photo credit: Diari La Veu - http://diarilaveu.com 601109181 via photopin(license)


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: