Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 februari 2018

​Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie (aangepaste versie)

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. In de verschillende sectoren is men een oplossing aan het zoeken voor de actieve deelnemers maar onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling.

Indien uw partner al AOW ontvangt zal de afschaffing van de ANW-compensatie voor u geen gevolgen hebben. Echter, indien uw jongere partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, kan eerder genoemd vangnet bij uw overlijden nog een aanvulling opleveren in plaats van de ANW-compensatie. Al diegenen die bij ABP pensioen opbouwdenvóór 1 januari 1996 (gepensioneerd of nu nog actief) kunnen namelijk aanspraak maken op deze aanvulling op het nabestaandenpensioen. Dit is niet te zien op mijnabp.nl, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden in een persoonlijke berekening.

Om enige indicatie te geven, want dit is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, iemand die fulltime heeft gewerkt in een aantal situaties:

  • Voor 1996 30 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer €6.500,-
  • Voor 1996 15 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer €3.400,-
  • Voor 1996 10 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer €2.400,-
  • Voor 1996 5 jaar in dienst geweest: aanvulling ongeveer €1.200,-

(alle bedragen zijn bruto).

Verder blijkt dat de nabestaande ook een deel van de compensatie loonheffing uitgekeerd krijgt. De compensatie loonheffing is met ingang van 1-1-2018 vervallen, maar er kan nog sprake zijn van compensatie loonheffing over de opgebouwde partnerpensioen-aanspraken uit het verleden. Een indicatie hiervan is lastig te geven, omdat dit samenhangt met de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren.

Advies CMHF

De CMHF/AC/FOGABP-fractie heeft in het Verantwoordingsorgaan ABP aandacht hiervoor gevraagd, mede vanwege het feit dat velen nu overwegen een verzekering af te sluiten en bovengenoemde bedragen aanleiding zouden kunnen geven dit te heroverwegen. De fractie adviseerde het ABP-bestuur iedereen hierover te informeren, maar helaas nam het bestuur dat advies niet over. Daarom adviseert de CMHF iedereen die dit betreft, een individuele berekening door ABP te laten maken van het partnerpensioen inclusief de aanvulling partnerpensioen (door toepassing van de artikelen 10 en 13 uit bijlage K), inclusief de loonheffingscompensatie.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: