Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 juni 2018

Zware beroepen

In België is er een manmoedige poging gedaan om het begrip 'zware beroepen' af te bakenen, zodanig dat dit in de pensioenregelingen tot differentiatie kan leiden. Drie criteria bepalen of een beroep zwaar is: fysieke zwaarte, onregelmatige tijden en gevaar. Op basis daarvan wordt met een cijfer van 1 tot 3 bepaald hoe zwaar het beroep is. Voor beroepen waarin veel ziekteverzuim en burn-outs voorkomen kan het criterium 'stress' daar nog een punt aan toevoegen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer pensioenvoordelen.
Maar er is ook kritiek op het systeem: niet individueel genoeg, want ook in één beroepsgroep komt differentiatie voor qua fysieke zwaarte, onregelmatigheid, gevaar en stress.

Ook in Nederland klinkt de steeds luidere roep om 'iets' te doen voor de zware beroepen, want al voordat de AOW-leeftijd werd opgetrokken, bestond er bij specifieke sectoren de behoefte om eerder stoppen mogelijk te maken. Door het invoeren van de Regeling vervroegd uittreden-boete (RVU-boete) worden werkgevers echter hard gestraft voor het eerder laten afvloeien van medewerkers.

En laten we de dingen gewoon eens benoemen: er zijn medewerkers die na een bepaald aantal dienstjaren 'op' zijn, geestelijk dan wel lichamelijk, ook als alle instrumenten van duurzaam inzetbaarheid zijn ingezet.

Ik geloof niet zozeer in een Nederlandse definitie van 'zware beroepen', maar wel in het creëren van mogelijkheden om eerder stoppen mogelijk te maken. En het creëren van die mogelijkheden zijn voor een deel gebaseerd op solidariteit. De sectoralisatie heeft een groot deel van de solidariteit gesloopt, maar bínnen sectoren moeten afspraken te maken zijn, die eerder stoppen met werken voor degenen die het nodig hebben, mogelijk maken.
Geen verplichting, maar een optie in het keuzepalet aan arbeidsvoorwaarden.

Want niemand zit er op te wachten de laatste arbeidzame jaren tot de AOW-leeftijd in de Ziektewet en/of de WIA door te brengen? Dat doet geen recht aan de inspanningen die betrokkenen hebben geleverd voor de Nederlandse maatschappij.

De voorzitter van de KVMO heeft in een van zijn recente blogs 'de overheidsschijf van 5' geïntroduceerd (blog).

Deze 'overheidsschijf van 5' moet zorgdragen voor een gezonde samenleving: een bestuurlijke duurzame veilige welvarende samenleving. Een samenleving die alleen in stand kan worden gehouden als het kabinet de basisvoorwaarden creëert door te investeren in de vijf schijfministeries: Defensie, Justitie en Veiligheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor onze gezondheid, ons onderwijs en onze ontwikkeling, onze belastinginkomsten en onze (grens)veiligheid.

De arbeidsmarkt trekt hard aan, de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever zal zeker toenemen wanneer de overheid als wetgever de mogelijkheid creëert om op sectoraal niveau afspraken te maken om eerder te kunnen stoppen met werken, als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden cafetariamodel.


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: