Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

26 maart 2018

Verkiezingskoorts

Afgelopen woensdag heeft de Nederlandse kiezer zijn of haar mening mogen geven over twee belangwekkende onderwerpen. In de eerste plaats natuurlijk het antwoord op de vraag: door wie moet mijn gemeente de komende vier jaren worden bestuurd?

Het tweede onderwerp betrof het advies over de Wet inlichtingen en veiligheid (in de volksmond de 'sleepwet').

Nu is de CMHF als onafhankelijke koepel niet verbonden aan religieuze en/of politieke bewegingen, dus in de aanloop naar 21 maart heeft de CMHF zich niet getoond.

Hoe anders met de aanstaande verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Van 3 tot 30 april kunnen alle mensen die pensioen opbouwen bij of pensioen ontvangen van het ABP, hun stem uitbrengen voor een vertegenwoordiger in het ABP-Verantwoordingsorgaan.

Gepensioneerden stemmen op de gepensioneerden, deelnemers stemmen op deelnemers. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleidskwesties. De 48 leden zijn de stem van de werknemers, de werkgevers en de gepensioneerden van ABP.

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren
  • als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid.

Voor een beeld van het werk van het Verantwoordingsorgaan, klik hier voor een publieksverslag van een vergadering van het ABP Verantwoordingsorgaan.

De CMHF zet zwaar in met goede kandidaten, zowel voor de deelnemers als de gepensioneerden.

Klik hier voor de CMHF-kandidaten namens de deelnemers (lijst 5).

Klik hier voor de CMHF-kandidaten namens de gepensioneerden (lijst 3).

De CMHF hecht aan tijdige, transparante en volledige communicatie.
Zo heeft de recente discussie over het afschaffen van de compensatie Anw-hiaat (een besluit van de sociale partners) de nodige onrust veroorzaakt, maar is de communicatie over het Anw-hiaat te laat op gang gekomen en helaas deels onvolledig gebleken. Dat leidt weer tot extra onrust onder de groep deelnemers die geraakt kan worden door het afschaffen van de compensatie Anw-hiaat en kan ook leiden tot het onnodig afsluiten van (dure) verzekeringsproducten. De CMHF heeft in het Verantwoordingsorgaan het ABP-bestuur bij herhaling opgeroepen hier juist en volledig (want tijdig kon al niet meer) over te gaan communiceren.
Transparant communiceren, juist, volledig en tijdig, is noodzakelijk om het vertrouwen in het ABP te doen toenemen.

Ik vind het bijzonder dat de buitenwacht het Nederlands pensioensysteem als zo'n beetje het beste van de wereld waardeert, maar dat het vertrouwen in het pensioensysteem in Nederland erodeert.
(Klik hier voor het deelnemersonderzoek van de Pensioenfederatie).
Het deelnemersonderzoek van de Pensioenfederatie leert dat een beter begrip van het pensioensysteem leidt tot meer vertrouwen in het huidige pensioenstelsel.

Open, transparante en eerlijke communicatie door het ABP-bestuur over de individuele pensioenen is daarom van groot belang.
De rol van het Verantwoordingsorgaan, dat o.a. adviseert over de communicatie, is dus erg belangrijk.

En hoe meer mensen met een pensioenaanspraak bij het ABP gaan stemmen, hoe relevanter, in het kader van representativiteit, het Verantwoordingsorgaan wordt.
En of u nu wel of geen CMHF-lid bent, maar wel pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij het ABP: een stem op een CMHF-kandidaat is een stem op een vertegenwoordiger met pensioenkennis en leidinggevende en bestuurlijke ervaring, die staat voor transparante communicatie en die de belangen van alle betrokkenen kan wegen.

Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: