Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 juli 2017

Uitdagingen in o.a. arbeidsvoorwaarden- en pensioenland

Maandag 26 juni ben ik door de Ledenraad CMHF benoemd tot voorzitter van onze centrale. Na 38 jaar te hebben gewerkt bij de Koninklijke Marine, een hele ommezwaai.

Ik dank de leden van de CMHF voor het in mij gestelde vertrouwen.

Reginald Visser heeft de CMHF gedurende ruim 12 jaar door een aantal woelige periodes geleid, maar nu ik het roer van hem overneem, bevindt de CMHF zich voor eventjes in rustiger vaarwater.

Reginald, dank voor jouw inzet voor de CMHF gedurende al die jaren!

Ik schrijf 'eventjes', want zowel in arbeidsvoorwaardenland, pensioenland als in de politiek is het op dit moment niet duidelijk, waar het heen gaat.

In diverse sectoren (bijvoorbeeld onderwijs, defensie) lopen de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen -op zijn zachtst gezegd- moeizaam. Dat het kabinet Rutte-II demissionair is, helpt daarbij niet. Desondanks is er binnen de sector Rijksoverheid toch een akkoord bereikt met de demissionair minister van BZK over het 'Van Werk naar Werk'-beleid - en de bovenwettelijke WW-aanspraken. Hiermee heeft de sector Rijk als eerste invulling gegeven aan een van de afspraken uit het Sociaal Akkoord.

De SER broedt op een advies over een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel, meer individueel maar toch collectief, met meer garanties voor indexering. De contouren van dat stelsel worden langzaam aan duidelijk, maar er zal nog heel wat water door de Rijn stromen voordat alle 'maar hoe dan'-vragen kunnen worden beantwoord. Via de Vakcentrale voor Professionals en onze vertegenwoordiging in de Pensioenkamer volgen we alle ontwikkelingen op de voet en praten mee waar mogelijk.

Tegelijkertijd stuurt het ABP, de uitvoerder van onze pensioenen, aan op een 'complexiteitsreductie', omdat de uitvoering van allerlei aan de pensioenen en sociale zekerheid gerelateerde regelingen steeds moeilijker uit te voeren blijken. De discussie over de verdeling van de meerkosten en opbrengsten tussen werkgevers en werknemers is nog niet helemaal afgerond.

Informateur Zalm heeft het stokje van informateur Tjeenk Willink overgenomen en het zal mij benieuwen welke afspraken er in het Regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU komen te staan. Demissionair minister van financiën Dijsselbloem -gesteund door DNB en SCP - stelt dat het tijd is voor een loongolf, terwijl VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer pleit voor een belastingverlaging.
Uiteindelijk gaat het linksom of rechtsom om het versterken van de koopkracht van de werkende Nederlander.

Ik zie er naar uit om mij als voorzitter van de koepel van 43 beroepsverenigingen, samen met de leden van het Centraal Bestuur en de staf van de CMHF, de komende tijd in te zetten om alle uitdagingen die op ons afkomen, het hoofd te bieden.

De recesperiode komt er aan, ik wens u en de uwen een heel fijne vakantie toe, en tot ziens in augustus.


Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: