Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 september 2017

Ludieke actie, serieuze ondertoon

Werkgevers en werknemers kregen van de informateur nogmaals de tijd om tot afspraken over de arbeidsmarkt te komen, maar dat lukte helaas niet.

VCP-voorzitter Nic van Holstein zei daarover: "Steeds meer werknemers - jong en oud - hebben nauwelijks uitzicht op een contract met goede randvoorwaarden. Het is dan ook teleurstellend wanneer werkgevers met hun opstelling de kans laten liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen. Centrale akkoorden zijn een middel, geen doel op zich. Sectoren, branches, zelfs werkvloeren verschillen. De VCP wil meer uitdagingen vanuit die randvoorwaarden, per sector, branche of zelfs organisatie het hoofd te bieden. We zien grote tekorten aan nieuw personeel in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, terwijl er tegelijkertijd 440.000 mensen werk zoeken. We zien dat werkgevers nog altijd niet sámen willen optrekken, terwijl iederéén een belang heeft bij gezonde sectoren, waarin geïnvesteerd wordt in kennis, scholing en groei".

Nadat 4 september jl. het polderoverleg klapte, moesten de werkgevers en de vakbonden om de beurt uitleg komen geven aan de formerende partijen. Niet meer gezamenlijk, maar na elkaar. Dat de vakcentrales VCP, FNV en CNV (met reden) volharden in hun positie is geen fijn vooruitzicht voor een kabinet Rutte-III dat de arbeidsmarkt stevig wil hervormen, omdat nu al duidelijk is dat maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

Maar het was toeval dat ik daags na het mislukken van het overleg deelnam aan een ludieke actie, om bij de opening van het parlementaire jaar Kamerleden, parlementaire medewerkers en de parlementaire pers uit te nodigen in 'onze polder', die we hadden uitgerold voor het gebouw van de Tweede Kamer.

Want de VCP en de aangesloten bonden als CMHF, ANBO, UNIE en ACP zijn van mening dat er wel wat moet veranderen in 'de polder'. Wij willen laten zien hoe wij samen staan voor gedeelde belangen, belangen dus die iedereen aangaan. Denk daarbij niet alleen aan werk en inkomen/pensioen (hoe belangrijk die ook zijn) maar ook aan wonen en zorg. We gaan voor jong én oud, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, arm én rijk. Niet alleen de uitersten, maar met nadruk de middengroepen die de afgelopen jaren het zwaarst zijn getroffen.

De polder moet daarom verbreden en naast werk en inkomen ook de grote vraagstukken rond wonen en zorg agenderen. Die vraagstukken grijpen op hun beurt immers ook in op werk en inkomen, maar ook op welzijn - en vice versa.
Daarbij moeten niet de deelbelangen maar de gedeelde belangen voorop staan. De Vakcentrale VCP gaat voor een visie gebaseerd op gedeelde belangen.

Met een eigentijdse polder, in het klein nagebouwd, vestigden wij op een ludieke wijze de aandacht op die manier van denken. Ludiek - maar we menen het wel!

Foto 1; Rob Hunnego, CMHF, Joba van den Berg, CDA, Nic van Holstein, VCP, Liane den Haan, ANBO (van links naar recht)

Foto 2: Gerrit van der Kamp, ACP, Rob Hunnego, CMHF, Nic van Holstein, VCP, Liane den Haan, ANBO, Reinier Castelein, de Unie (van links naar recht)


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: