Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

1 april 2020

Helden

Ziekenhuizen, politie, onderwijs, defensie, brandweer, crisis managementteams op landelijk en regionaal niveau, door alle publieke sectoren heen wordt een enorm veel gevraagd van de mensen die in deze beroepen werken. Maar ook bij supermarkten, energiebedrijven, openbaar vervoerbedrijven, niet-publiek maar wel cruciaal, moet worden doorgewerkt. Regelmatig valt de term 'helden'.

Allemaal cruciale beroepen, die dus niet thuis in zelfisolatie kunnen, en een vergroot risico lopen om besmet te raken. Tegelijkertijd beroepen waar jarenlang op is bezuinigd met nullijnen en inkrimpingen van de uitvoeringsorganisatie. Beroepen waar marktwerking werd geïntroduceerd, maar waar men zich nu openlijk afvraagt: is dat met de ervaringen met deze crisis nog te verantwoorden, gegeven de hoofdtaak van de overheid: bescherming van de bevolking op allerlei terreinen.

Veel sectoren en bedrijven en de mensen die hierin werkzaam zijn, worden hard getroffen door de coronacrisisen de noodzakelijke maatregelen die vanwege de volksgezondheid zijn genomen. Het kabinet heeft een veelzijdig noodpakket afgekondigd, een noodpakket dat een eerste belangrijke bijdrage levert om de huidige economische crisis die een gevolg is van de Corona-crisis, het hoofd te kunnen bieden.

Het - terechte - doel is bedrijven en organisaties overeind te houden en werk en inkomen te beschermen. Het voorkomen (of beperken) van werkloosheid geldt voor alle werkenden, ook voor de werknemers die werken op tijdelijke c.q. flexibelebasis of uitzendkrachten; de door de overheid beschikbaar gestelde compensatie voorziet daar nadrukkelijk in.

De waardering voor alle sectoren is op dit moment enorm groot, maar wat blijft daar van hangen wanneer de crisis voorbij is? De noodzakelijke miljardeninvesteringen die nu worden gedaan om de economie zo goed en zo kwaad als het gaat, in de benen te houden, leiden mogelijk tot nieuwe bezuinigingen.

De snelste bezuiniging die het kabinet de afgelopen decennia kon opleggen, bleek op dezelfde cruciale beroepen door jarenlange nullijnen en het uitplaatsen en/of inkrimpen van uitvoeringsorganisaties te zijn geweest.

Laten we hopen dat ditmaal het politieke geheugen niet al te kort is en dat een noodzakelijke bezuiniging morgen niet rücksichtsloos op de helden van vandaag wordt afgewenteld.

Rob Hunnego, uw voorzitter

Telefoon 0683263302


foto bovenaan post Billy Pasco onUnsplash


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: