Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 augustus 2017

Formatie

Na enkele weken genieten van de prachtige omgevingen en het fraaie weer in Italië, ben ik weer terug. Net op tijd om de Leeuwinnen tegen Denemarken in een spannende finale Europees voetbalkampioen te zien worden. Hulde.

En om te zien dat er een geregistreerde praktiserend huisarts is van 93 jaar, die als motto heeft: 'Ik heb een dienend beroep, niet een verdienend beroep'.

Een motto waar veel van de leden van de CMHF zich in zullen herkennen: de maatschappij, de medemens dienend. Alleen zullen de meesten daarnaast ook van mening zijn dat er een zekere leeftijd is, waarop dat dienen mag ophouden, voor een mooie oude dag met een goed pensioen.
Een pensioen dat op dit moment binnen de SER onderwerp van discussie is in al zijn facetten: van individualisering tot collectiviteit en (intergenerationele) solidariteit, van betaalbaarheid tot houdbaarheid.

Daarom is het van belang dat woensdag 9 augustus de formatie van een nieuwe regering weer op gang komt, onder andere met gesprekken tussen de politieke onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU en de vertegenwoordigers van de polder: de werkgevers en de werknemers. Ze hebben een volle agenda:

  • Pensioenen, met de transitiekosten naar een nieuw systeem als prominent agendapunt;
  • (te snelle) ophoging van de AOW-leeftijd;
  • Ontslag;
  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • Flexwerk, net zo 'duur' als een vast contract maken;
  • ZZP'ers en de wet DBA;
  • Armoede; het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, stijgt.

Een agenda met punten waar werkgevers en werknemers in grote lijnen hetzelfde over denken, maar ook met punten waar werkgevers en werknemers lijnrecht tegenover elkaar staan. Een allesomvattend sociaal akkoord over al deze onderwerpen lijkt dan ook niet realistisch, maar wanneer de onderwerpen waar wél consensus over bestaat met een gezamenlijk, gedragen voorstel worden aangeboden, maakt dat het werk van informateur Gerrit Zalm een stuk eenvoudiger.

Over een algehele verhoging van het loon lijkt inmiddels iedereen het eens te zijn, tot en met de minister van Financiën, de Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau.
Vraag is, zoals altijd, maar hoe dan? Belastingverlaging zoals de werkgevers willen? En wanneer het om het besteedbaar inkomen gaat, speelt ook het pensioendossier (verhoging van de pensioenpremies en de achterblijvende indexatie van de pensioenen) weer een grote rol: wanneer de loonruimte steeds volledig (of erger) wordt 'opgevroten' door hogere pensioenpremies, en indexatie blijft achterwege, daalt het besteedbaar inkomen en dat was juist niet de bedoeling.

Ik wens de dames en heren aan de formatietafel dan ook veel wijsheid toe, en hoop dat ze de geluiden uit de polder ter harte nemen.


Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: