Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

9 januari 2017

Een uitdagend jaar 2017!

Op de valreep van het oude jaar werd duidelijk dat ook het door de centrales ingestelde spoedappél bij het hof tegen de afwijzing van de rechtbank in kort geding, niet het resultaat heeft opgeleverd dat we hadden gewenst. Wij als centrales wensten, alvorens de minister van BZK tot contrasigneren van de door het Parlement aangenomen initiatief wet om de ambtenaren status ingrijpend te wijzigen, overleg met de werkgevers in de ROP (Raad voor Overheidspersoneel)over de voorgestelde wijzigingen. Geheel gebruikelijk in de private omgeving wanneer de organisatie en dus ook de status van werknemers ingrijpend wijzigt, echter in de publieke omgeving verdraagt het zich naar de mening van de rechters niet met de rol van onze werkgever als wetgever. Merkwaardig, wanneer juist deze wijziging door de initiatiefnemers vooral was bedoeld als normalisatie naar privaat model of te wel het overgrote deel van de ambtenaren als gewone werknemers aan te merken en als basis voor de arbeidsovereenkomst het Burgerlijk Wetboek aan te houden. Dan ook dezelfde rechten voor wat betreft het overleg, zou je veronderstellen.

Het is zoals het is en we moeten verder. Wij vragen ons nog steeds af welk probleem nu eigenlijk wordt opgelost met het aannemen van deze wet en of gaande weg niet zal blijken dat er meer problemen zullen rijzen dan er worden opgelost. We kennen straks drie categorieën (semi-)publieke werknemers, ambtenaren van rechterlijke macht, defensie en politie die een ambtelijke (eenzijdige) aanstelling behouden, ambtenaren die werknemer zijn bij overige ministeries en lagere overheden en ambtenaren bij (semi-)publiek gefinancierde organisaties als onderwijs, UWV, waterschappen, ed. Deze twee laatste categorieën kennen een privaatrechtelijke tweezijdige arbeidsovereenkomst en gaan onder het cao recht vallen. Ingrijpende wijzigingen, dit jaar zullen ook de overheidscentrales de eerste stappen in de nieuwe nog onbekende richting moeten zetten en daarin ook hun eigen positie moeten bepalen. En dat alles naast het reguliere overleg over arbeidsvoorwaarden, immers de overleg winkel wordt niet gesloten. Kortom 'werk aan de winkel'.

Los daarvan wens ik u lezer alsnog een goed en gezond 2017 toe.

Reginald Visser, voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: