Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 juni 2020

Een heftige week

Een heftige week

Vrijdag 12 juni was het opeens zover: er lag een 'akkoord' over de uitwerking van het vorig jaar gesloten Pensioenakkoord.

Althans: de FNV- en CNV-bestuurders en de werkgevers spraken over een akkoord. De Vakcentrale Voor Professionals VCP, waar de CMHF bij is aangesloten, vond het helemaal geen akkoord, want de gesprekken over de uitwerking va het Pensioenakkoord zijn weliswaar afgerond, nu moet er weging plaatsvinden.
https://www.vcp.nl/pensioenen-achterban-bepaalt-of-we-kunnen-instemmen-en-of-uitwerking-voldoende-is/

De magere 5 A4-tjes die voor de achterbanraadpleging beschikbaar kwamen, bleken meer vragen dan antwoorden op te leveren.

Ik was dan ook stomverbaasd dat minister Koolmees vrijdagmiddag 19 juni vertelde dat de vakbonden 'alle informatie' hadden. Technisch is dat juist: de onderhandelaars hadden alle documenten, inclusief de concept-Hoofdlijnennotitie voor de Tweede Kamer, maar de afspraak was dat die (concept-)documenten niet verder verspreid mochten worden en de achterbanraadpleging moest op basis van de 5 A4-tjes plaats vinden.

Het door de VCP georganiseerde webinar op woensdag 17 juni maakte veel duidelijk, maar gaf ook duidelijk aan waar de knelpunten nog zaten. Het webinar is hier terug te zien: https://www.vcp.nl/webinar-uitwerking-pensioenakkoord/

De met stoom en kokend water bijeengeroepen Ledenraad van de CMHF was donderdag 18 juni dan ook overduidelijk in het oordeel: hier kunnen we geen 'Ja' tegen zeggen en de wijze waarop we binnen enkele dagen op basis van uiterst summiere informatie over een zo'n belangrijk onderwerp moeten oordelen is, op zijn zachtst gezegd, bizar.

De CMHF Ledenraad besefte heel goed dat er belangrijke, goede elementen in de uitwerking zitten: het nieuwe contract met een nieuw Financieel Toetsingskader nFTK waarbij beleggingsrendementen prudent mogen worden meegewogen en ook de 'bijzettafel' (met elementen als een minder snelle verhoging AOW-leeftijd, afschaffen RVU-boete en verlofsparen). De richting werd dan ook 'kansrijk' genoemd.

Maar met name het gebrek aan compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie, en ook het gebrek aan vertrouwen dat er in de overgangsperiode tussen 2021 en 2026, geen kortingen en premieverhogingen zouden plaats vinden, zorgden voor een overduidelijke 'Neen, tenzij', een klein aantal 'Ja, mits' en enkele onthoudingen.

Over die kortingen in 2021 en volgende jaren. Minister Koolmees was voor 2021 heel duidelijk: kortingen zijn gezien de buitengewone economische situatie niet aan de orde, en hij roept de pensioenfondsen ook op geen premieverhogingen of verlaging van de pensioenopbouw door te voeren. Al maakte hij het behalen van een akkoord wel randvoorwaardelijk.

Maar of er nu wel of niet een 'akkoord' komt: dat verandert de buitengewone economische situatie niet (meer) en met de verkiezingen van maart 2021 in aantocht, zijn kortingen uit politiek opportunisme, voor 2021 niet aan de orde.

Met het nieuwe projectierendement en het beschikbare sterk gegroeide vermogen van de pensioenfondsen (voor de CMHF het ABP-pensioenfonds) zouden er geen kortingen of premieverhogingen noodzakelijk zijn, ook niet in de transitieperiode.

Maar daar kan minister Koolmees zich niet over uitlaten en dat was daarom een toezegging die niet aan de tafel van de uitwerking van het Pensioenakkoord gedaan kon worden.

Ook het Algemeen Bestuur VCP worstelde de avond en nacht van 18 op 19 juni met de uitwerking van het Pensioenakkoord. De uitkomst vrijdagmorgen was dan ook dat de VCP geen 'Ja', maar ook geen 'Nee' tegen de voorliggende uitwerking kon zeggen. https://www.vcp.nl/vcp-zegt-geen-ja-tegen-uitwerking-pensioenakkoord/

De voorgestelde 'oplossing' voor het probleem van het afschaffen van de doorsneepremie zou werknemers in een gouden kooi stoppen waarmee de facto de arbeidsmarkt op slot wordt gezet, en degenen die onvrijwillig van werkgever wisselen (door ontslag/reorganisatie of doordat het personeelssysteem voorziet in een 80% uitstroom rond het 35-ste levensjaar zoals bij Defensie) kunnen met een enorm pensioengat worden geconfronteerd.

Wel riep de VCP de minister op om de uitwerking dan maar naar de Tweede Kamer te sturen, als er kennelijk sprake was van een politieke blokkade van het VCP-plan voor de compensatie van het afschaffen van de doorsneepremie.

VCP-onderhandelaar Ruud Stegers legt dit helder uit bij BNR-radio: https://www.bnr.nl/player/archief/20200619091030300

En toen was de FNV aan zet, waar 55 leden met de statuten in de hand, de inmiddels al meermalen uitgestelde stemming opnieuw tegenhielden.

Een anticlimax van een hectische week.

Wordt vervolgd.


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: