Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 november 2017

Byzantium of Futuropolis?

Vorige week werd ik geattendeerd op een prikkelende blog van Jelmer Evers (docent, onderwijsactivist en voortrekker van de Stichting Beroepseer).

Over één aspect van zijn blog zijn Evers en ik het onmiddellijk eens: 'vakbonden zijn een democratische noodzaak', maar een ander citaat daagde mij tegelijkertijd uit om te reflecteren over het democratisch gehalte van onze CMHF: '..de byzantijnse organisatie- en inspraakstructuren in vergaderzaaltjes. Getrapte vertegenwoordiging via regio- en sectorvergaderingen waar niemand meer komt opdagen - en als er iemand komt dan vaak dezelfde personen - is geen democratie meer'.

De CMHF is een koepelorganisatie; een 'vereniging van verenigingen' waardoor je automatisch getrapte vertegenwoordiging krijgt. Het is dan mijns inziens erg kort door de bocht door te stellen dat er een democratisch tekort is, wanneer ik zie en ervaar met hoeveel inzet juist 'dezelfde personen' zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging en de CMHF.


Maar het kan nooit kwaad om de wijze waarop de CMHF de aangesloten verenigingen en leden informeert (en informatie terug krijgt) op gezette tijden tegen het licht te houden; de aangesloten verenigingen en onze omgeving ontwikkelen zich natuurlijk ook.

Want er speelt veel waarover de CMHF-leden zich zouden moeten uitspreken of waarvoor hun stem keihard nodig is.

Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de CMHF Ledenraad op 11 december in Den Haag met begroting 2018. Om die ledenraad heen zijn er workshops over:

  • duurzame inzetbaarheid & gezondheid;
  • vrije advocaatkeuze en
  • nieuwe Europese regelgeving rondom privacywetgeving voor o.a. ledenadministraties.

Hiermee geven we niet alleen invulling aan het recht van leden om zich uit te laten over het gevoerde en toekomstige beleid van de CMHF, maar bieden we de leden ook inhoud door kennisdeling die raakt aan de professionaliteit.

Een andere belangwekkende zaak voor de aangesloten leden met een ABP-pensioen betreft de komende verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP.

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het ABP-bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd.
Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties;
  • de regels voor beleggen;
  • de manier van communiceren.

Het Verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het ABP-bestuur goed heeft gehandeld.Dit zijn dan ook belangrijke verkiezingen waarmee de inbreng van de CMHF kan worden versterkt.

Tenslotte - en dat beschouw ik als voorzitter CMHF van gepaste afstand - zie ik de wijze waarop de diverse verenigingen via internet en sociale media hun eigen ledenraadplegingen en activiteiten organiseren. De VMHP heeft dat recent gedaan over de pensioenen. De militaire verenigingen zijn nog bezig de mening van de leden te peilen over het over het gesloten onderhandelaarsakkoord, onder het motto 'elke stem geldt'- zowel tijdens voorlichtingssessies in het land als via het internet. De brandweer heeft een ledenraadpleging gehouden over de reparatie FLO-overgangsrecht. NU'91 is erg actief op sociale media om -bijvoorbeeld- aandacht te vragen voor de extreme regeldruk in de zorg. En zo geeft elke sector of vereniging op moderne wijze invulling aan het zenden en ontvangen van informatie.

Ik kan vaststellen dat het Dagelijks Bestuur de oproep van Evers (die ik lees als: denk na over de positie, de ledendemocratie, modernisering) vóór is geweest: op 4 oktober jl. is het Dagelijks Bestuur een dag op de hei geweest, om juist na te denken over welke Centrale willen we zijn. Dit als voorbereiding op een Heidag met het Centraal Bestuur in maart 2018.

Daar zullen ook nadrukkelijk zaken als communicatie met de aangesloten verenigingen en leden, organisatievorm en (directe) democratie aan de orde komen. Ik ben ervan overtuigd dat de CMHF Byzantium allang achter zich heeft gelaten en dat onze blik op Futuropolis is gericht.

Uiteindelijk zullen de aangesloten verenigingen en leden het eindoordeel moeten vellen: welke rol zien we voor de CMHF, hoever moeten en willen we gaan met het moderniseren van de CMHF, welke Futuropolis willen we in de komende tijd met elkaar bouwen (inclusief van inzet nieuwe technologieën), welke stappen moeten we daartoe zetten en, toch niet onbelangrijk, hoe snel willen en kunnen we gaan.


Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: