Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

12 oktober 2017

Akkoord? Akkoord!

Het was de week van de akkoorden.

Niet alleen slaagden de vier politieke partijen VVD, CDA, D66 en CU erin, om overeenstemming te krijgen over het regeerakkoord 2017-2021, ook op de diverse tafels waar de CMHF onderhandelt over arbeidsvoorwaarden, werd resultaat geboekt.

Zo verlengden de universiteiten de CAO met een jaar, om in 2018 dieper op alle dossiers in te kunnen gaan.

De gemeenten hebben deze week het onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief akkoord.

De sector Rijksoverheid heeft een 'kaal' onderhandelaarsakkoord gesloten, met alleen een korte financiële paragraaf. Hier moeten de aangesloten leden nog hun mening over geven, maar het akkoord wordt binnen de CMHF met een positief advies voorgelegd. Andere dossiers zijn doorgeschoven naar 2018.

De sector waar al vier jaar lang 'CAO-loos' werd gewerkt, de sector defensie, heeft in de nacht van 11 op 12 oktober een onderhandelaarsakkoord gesloten.
Of dit akkoord alleen tot stand kon komen door het tussentijds aantreden van een nieuwe minister, minister Dijkhof, of doordat de nieuwe coalitie echt wil investeren in de krijgsmacht, zal wel altijd het 'geheim van Plein 4' blijven.
Maar mooi dat er nu een onderhandelaarsresultaat ligt dat de defensiebonden aan hun achterban kunnen voorleggen. Een nieuwe minister van defensie kan wat dat betreft een positieve start maken.
Los van de specifieke inhoud van het defensie onderhandelaarsakkoord, ben ik blij dat door dit akkoord in de sector defensie de dreiging van een eigenstandig ingrijpen door het ABP in de pensioenregeling militairen is voorkomen.

Dan terug naar het regeerakkoord . Er lijkt bij eerste lezing eindelijk aandacht te zijn voor de inkomenspositie van midden- en hogere inkomens. Ook is dit het eerste regeerakkoord in decennia waar er geen éfficiency slagen op het ambtenarenapparaat worden aangekondigd.

Uiteraard moet de komende jaren blijken hoe de diverse aangekondigde belastingmaatregelen (naar 2 belastingschijven maar ook ophoging lage BTW-tarief) en de maatregelen op de woningmarkt (afbouw hypotheekrente aftrek) in hun totaliteit neerslaan in de portemonnee van de individuele CMHF-leden.


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: