Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 december 2017

​Code rood

Vorige week werd Nederland letterlijk ondergesneeuwd. Naast de fraaie winterplaatjes die dat opleverde, leidde het ook tot een chaos op de weg en op het spoor. Veel evenementen werden afgelast om erger te voorkomen. Zo ook de Ledenraad van de CMHF, die maandag 11 december stond gepland. De begroting voor 2018 zal nu aan de leden worden voorgelegd op 9 januari 2018.

Maar er zijn in mijn ogen meer codes rood. Zo is GroenLinks van mening dat de pensioenpotten wel door het kabinet kunnen worden gebruikt om de kosten van de transitie naar een duurzame economie te bekostigen. Heerlijk moet dat zijn, om andermans geld uit te kunnen geven. Want de pensioenpotten zijn niet van het kabinet; deze zijn van de deelnemers! Gelukkig wees minister Wiebes het GL-kamerlid dat dit voorstel opperde, onmiddellijk op dit eigenaarschap.

Pensioenfondsen kunnen natuurlijk, in overleg met de deelnemers, besluiten te beleggen in duurzame bedrijven en daarmee bijdragen aan verduurzaming, en dat gebeurt al.

Maar laten we met zijn allen voorkomen dat de pensioenpotten in handen komen van onze politici, om er 'leuke dingen voor de mensen' van te doen.

Een andere code rood zie ik in de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt, met de uitbuiting van 'zelfstandige ondernemers' in de platformeconomie op de bezorgfiets en de taxi als schrijnende voorbeelden. De mensen moeten merken dat het weer goed gaat in Nederland; we staan in dit 'gave' land bovenaan in allerlei lijstjes, maar tegelijkertijd is er sprake van afbrokkeling van de sociale zekerheid door hervormingen en bezuinigingen en stagneert het beschikbaar inkomen; we verdienen steeds meer maar hebben individueel steeds minder geld in de portemonnee.

En hoe pak je die schijnzelfstandigen nu samen met de zelfstandige professionals, die je alle vrijheid gunt, mee in een allesomvattende discussie over de Nederlandse/Europese arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar het vaste contract steeds meer terrein verliest terwijl de kern van de vakbonden juist wordt gevormd door mensen met een vast contract?

Interessant vind ik daarom de opkomst van een nieuwe vakbond van onderwijzers: PO in actie. Zij staan dicht bij de werkvloer en komen op voor hun directe belang: werkdruk en salariëring in het primair onderwijs.

De bij de CMHF aangesloten (beroeps)verenigingen doen precies dat: opkomen voor het beroep en voor de (individuele en collectieve) belangen van de leden, maar er is meer dan de directe belangen van je leden. Tijdens het symposium van de Vakcentrale voor Professionals 'De arbeidsmarkt in 2025' verwoordde ik dat als volgt: hoe verder van de werkvloer, via beroepsvereniging, federatie, vakbond, centrale, vakcentrale, hoe meer er wordt nagedacht over de bredere maatschappelijke belangen en hoe meer er óók rekening wordt gehouden met de belangen van niet-leden.

Zowel de ontwikkeling van de arbeidsmarkt als de ontwikkelingen binnen vakbondsland hebben hun invloed op de Nederlandse polder.

Wat betekent dit voor de toekomst? Wie het weet mag het zeggen; graag zelfs.

Ondertussen proberen we er samen het beste van te maken!

En met die gedachte in het achterhoofd wens ik u en de uwen een kleine code rood toe wegens sneeuwval tijdens de kerstdagen, fijne feestdagen en een voorspoedig 2018.

Tot in het nieuwe jaar!


Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: