Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 februari 2018

​‘Strijd om talent’

Voor Prinsjesdag 2017 schreef minister-president Rutte, leider van kabinet Rutte-2, de volgende tekst in de Troonrede: "Kijkend naar Nederland zien we aan het einde van deze kabinetsperiode veel positieve ontwikkelingen. Meer mensen hebben een baan. Meer mensen kopen een huis. Ondernemers investeren meer. En we zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Toch merkt niet iedereen de economische groei voldoende in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed".

Die tekst bleek volledig in lijn met het antwoord van minister-president Rutte als leider van kabinet Rutte-3 op de vraag (klik hier) 'Wat is de belangrijkste opgave van dit kabinet?': "Dat nu het weer beter gaat het de mensen ook te laten ervaren. Niet alleen in de portemonnee, maar ook door investeringen in defensie, onderwijs, onze wegen en ook politie."

Daarom is het niet verwonderlijk dat de CAO-onderhandelaars met goede hoop op mooie CAO's naar 2018 zijn gaan kijken!
Daarbij is het voor de gehele overheid van eminent belang om aantrekkelijk te blijven op secundaire maar ook primaire arbeidsvoorwaarden, want de 'strijd om talent' gaat met een krimpende Nederlandse beroepsbevolking steeds harder worden. En dat terwijl er juist ook weer de roep om méér onderwijzers, méér militairen, méér rechercheurs en méér overige ambtenaren klinkt.

Gisterenmiddag was de maandelijkse vergadering van het Centraal Bestuur van de CMHF, waar een 'tour de table' langs de diverse sectoren echter een onthutsend beeld gaf te zien.

Bij de Sector Rijk waren de CAO-onderhandelingen inmiddels afgebroken, tot teleurstelling van de onderhandelaars, die echter geen andere optie zagen. (klik hier) Zij waren gesterkt door de woorden van de minister-president met goede moed aangeschoven aan de onderhandelingstafel voor de CAO-Rijk 2018.

Voor 2017 was immers een tussen-CAO gesloten, met de intentie dat er aansluitend, snel een nieuwe CAO zou komen voor de 110.000 rijksambtenaren, die zowel inhoudelijk zou zijn als een goed loonbod zou bevatten.
Minister Ollongren kwam echter niet met een goed loonbod, maar met een 'loonwaarschuwing'.

Ook binnen de Sector Defensie bleek de werkgever nog niet gereed te zijn voor een inhoudelijk arbeidsvoorwaardenoverleg (klik hier)
Terwijl de tijd dringt, want 1 oktober 2018 moet er een akkoord liggen over grote onderwerpen als een defensie-specifiek pensioenstelsel, een nieuw salarishuis en natuurlijk een goed loonbod.

Ook bij de Sector Lagere Overheden bleken de onderhandelingen voor een CAO Waterschappen te zijn geklapt.

Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat het bij de Sector Onderwijs ook niet goed gaat, of het nu om het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of wetenschappelijk onderwijs gaat; de ervaren werkdruk is zeer hoog.
Zo kiezen nog steeds te weinig jongeren voor een PABO-opleiding. Komende jaren loopt het tekort, bij ongewijzigd beleid, op tot 11.000 leraren in het basisonderwijs. Wil dit veranderen, dan moet onder andere het salaris omhoog. (klik hier)

Al met al een somber beeld. De overheidswerkgever houdt de kaarten tegen de borst tot de Voorjaarsnota, wat het vermoeden doet rijzen dat de ambtenaar weer het kind van de rekening gaat worden. De ambtenaar als sluitstuk van de overheidsfinanciën, alle mooie woorden van minister-president Rutte ten spijt.

En zo wordt de 'strijd om talent' voor de overheid met een aantrekkende arbeidsmarkt helaas een 'strijd tegen het eigen talent', want wie niet concurrerend wil zijn, jaagt ook de loyaalste medewerkers weg en blijft met de vacatures zitten.


Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: