Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

26 oktober 2017

CMHF/Sector Rijk Kaderledenmiddag: *** Beroepsstandaarden, vakmanschap en kwaliteit van werk ***

Uitnodiging tot het bijwonen van de CMHF/Sector Rijk Kaderledenmiddag:

*** Beroepsstandaarden, vakmanschap en kwaliteit van werk ***

Deze middag is niet alleen bedoeld voor de CMHF-Sector Rijk-Kaderleden, maar ook voor alle 'gewone' leden en ook voor niet-leden van de CMHF.

We zien u graag 26 oktober in Den Haag om met u in gesprek te gaan.

Onderwerpen die deze middag aan bod komen:

Hugo Joustra

over de kansen die beroepsstandaarden bieden in het werk van de rijksambtenaar - toegelicht vanuit de Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs (VRO).

De VRO heeft onlangs de beroepsstandaarden voor alle medewerkers van de inspectie, aan haar leden op een congres gepresenteerd. Doel van het ontwikkelen van een beroepsstandaard is, in eerste instantie, het bieden van een instrument aan inspec­tiemedewerkers om zelfreflectie mogelijk te maken, collega's feedback te geven en om persoonlijke ontwikkelingsdoelen te kunnen formuleren. De beroepsstandaarden zijn gebaseerd op die van collega-inspecteurs uit Schotland, Education Scotland.


Maurits Hoenders

gaat met u in gesprek over Vakmanschap en kwaliteit van werk. Hoe agendeer je als CMHF en als kaderlid van de CMHF dit onderwerp en voorzie je het van inhoud? Wat speelt er op dit moment? Hoe word je er zichtbaar op? Hoe geef je belangenbehartiging vanuit de inhoud, vanuit professie, vorm? Daarnaast is er volop ruimte voor inbreng van uw kant.


Jan Hut

praat u bij over de stand van zaken rond de CAO Rijken andere actuele onderwerpen.


PROGRAMMA</